You are here

Namaz kılmanın tarifi

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

 1. Niyet

Niyet namazın geçerli olmasının şartıdır. Bunun anlamı kulun, namazda iken Allah’a ibadeti kalbiyle hedeflemesi, ayrıca örneğin kıldığı namazın akşam veya yatsı namazı olduğunu bilmesidir. Bu niyeti diliyle söylemesi gerekmez. Önemli olan zihni ve kalbi ile niyet etmesidir. Dil ile niyetin telaffuz edildiği konusunda Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabından  herhangi bir rivayet gelmemiştir.

 1. Namaz'da ayakta durur ve (Allahü Ekber) der

Ellerinin ayasını kıbleye doğru döndürerek  kulak memelerine değecek şekilde veya omuz  hizasına kadar  kaldırır. 
(Allahü Ekber) lafzından başka bir lafızla tekbir getirmesi caiz olmaz. Çünkü bu, Allah’ı yüceltmek ve O’na saygılı davranmak anlamını taşır. Zira Allahü Teâlâ kendisinin dışında her şeyden daha yücedir. Dünya ve içerisinde bulunan lezzet ve arzuların hepsinden daha büyüktür. Öyle ise bu gibi menfaatleri bir tarafa bırakalım ve namazda en büyük ve en yüce olan Allah’a kalplerimizle, akıllarımızla boyun eğerek yönelelim.

 1. Tekbirden sonra sağ elini, sol elinin üzerine göbek hizasında bağlar ve bunu ayakta durduğu müddetçe sürekli yapar.
 1. İftitah (başlama) duasında müstehap olarak “Ya Rabbi seni tenzih ederim, sana hamd ederim, senin ismin yücedir, senin şanın yücedir ve senden başka ilah yoktur” der, yani sübhanekeyi okur.  
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük
 1. Racim (melun ve kovulmuş) şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım anlamına gelen ‘’euzu’’yu söyler. ‘’Euzubillahi mineşşeytanirracim’’.  İşte bu istiaze (sığınma)’dır.
 1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla diye başlar.Yani besmele çeker. Bismillahirrahmanirrahim Bunun anlamı, Allah’ın ismi ile bereket umarak O’ndan yardım isteyerek başlıyorum, demektir.
 1. Fatiha suresini okur. Fatiha Allah’ın kitabında en değerli suredir.
 • Yüce Allah, Hz. Peygambere (s.a.v.) bu sureyi indirmekle lütufta bulunmuştur. Nitekim Kur’an’da: “And olsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur’an’ı verdik.” (Hicr, 87), bu tekrarlanan yedi ayet Fatiha’dır. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi onun günde birçok kez insanlar tarafından tekrarlanmasıdır.
 • Müslüman’ın Fatiha’yı öğrenmesi gerekir. Çünkü cemaatle namaz kılarken imamın sesli olarak okumadığı bir namazda veya tek başına namaz kılarken namaz kılanın Fatiha’yı okuması gerekir.
 1. Fatiha’yı okuduktan veya imamın okuyuşunu dinledikten sonra “âmin” (ya rabbi kabul et) demesi uygun görülmüştür.
 1. İlk iki rekâtta Fatiha’dan sonra bir sure veya herhangi bir sureden ayetler okur. Üç ve dördüncü rekâtta, ise sadece Fatiha’yı okumakla yetinir.
 • Yatsı, akşam ve sabah namazlarında Fatiha ve ondan sonra okunan sure veya ayetler aleni ve sesli okunmalıdır. İkindi ve öğlen namazında ise gizli okunur.
 • Namazın diğer duaları ise gizli olarak okunur.

 1. Sonra birinci tekbirde olduğu gibi ellerinin içini kıbleye doğru döndürerek iki elini omuzları veya kulak memesi hizasında kaldırarak veya bunu yapmadan sadece  tekbir alıp ‘’Allahu Ekber’’ diyerek rükuya gider
 1. Kıbleye doğru belini eğerek rükû eder. Başı ve sırtı eşit olmalıdır. İki elini diz kapakları üzerine koyar ve şöyle der:

Subhane rabbiyel azim
 (Yüce Rabbimi her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim.) Bunu  üç kez tekrarlamak müstehaptır. Rükû,  Allah (c.c.)’ı yüceltme ve tazim etme yeridir. 

Yüce Allah’a boyun eğerek, huşu içerisinde rükûya giderken bunu okuyorum, demektir.

 1. Rükûdan kalkarken daha önceden de geçtiği gibi ellerinin içini kıbleye doğrultup omuzlarına kadar kaldırdığı halde, şöyle der;

Semi allahu limen hamideh
(Yüce Allah kendisine hamd edeni işitir.). İmamla veya tek kılıyorsa hep birlikte
Rabbena ve lekel hamd
(Ey Rabbimiz hamd sana aittir.) derler. Bu ifadeye şunları da ilave etmesi müstehaptır.  
Hamden kesiran tayyiben fihi mil’es semai ve mil’el ardi ve mil’e ma şi’te min şey’in ba’d.
Anlamı, “Mübarek, iyi, birçok hamd Allah’a aittir. Bu, gökyüzünü ve yeryüzünü ve bunlardan başka senin dilediğin her şeyi dolduracak şekilde”.

 1. Bundan sonra yedi azası üzerine secde eder. Yedi aza burunla beraber alın, iki el, iki diz, iki ayaktır. Ellerini iki kenara doğru açması müstehaptır.

Secdesinde karnını  bacaklarından uzaklaştırması, kalçasıyla bacakları arasında mesafe bırakması ve  kollarını yere yapıştırmaması da müstehaptır.

 1. Secdesinde 

Subhane rabbiyel ala der. Anlamı; “gücü ve kudretinde en yüce, tüm ayıp ve eksikliklerden pak ve uzak olan Allah’ı tenzih ederim.” Bunu üç kez tekrarlamak müstehaptır.Bu ifadede boyun eğerek ve nefsini aşağılayıp toprağa yapışmış şekilde secde eden kişiye dikkat çekme vardır. Bu, kişinin kendisi ile Yüce Rabbi arasındaki farkı kavraması içindir. Aciz bir şekilde rabbine secde eden kul böylece , Rabbinin azametiyle kendisinin konumu arasındaki farkı hissedip kavramış olarak  Rabbine yönelir ve O’na boyun eğer.

Secde, Allah’a dua edilen makamların en yücesidir. İnsan bu durumda vacip olan dualardan sonra, dünya ve ahreti için  istediği her türlü duayı yapabilir. Peygamber (s.a.v.) bu konuda “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde de olduğu andır. Dolayısıyla çokça dua edin” (Müslim, 482), buyurmuştur.

 1. Daha sonra tekbir getirir ve iki secde arasında oturur. 

Sol ayağının üzerinde oturup sağ ayağını dik tutması, iki elini, dizlerinin üstünde iki kalçasının ön tarafına koyması müstehaptır.

 • Namazdaki bütün oturuşlarda bu şekilde oturması müstehaptır. Otururken sağ ayağını parmaklarının üzerinde aynı şekilde dikmesi müstehap olup son oturuşta  sol ayağını baldırının altından yana doğru çıkartması da sünnete uygun olur.
 1. İki secde arasında oturduğunda şunu söyler: Rabbiğfirli (Ya Rabbi beni bağışla) bunu üç kez söylemesi müstehaptır.
 1. Birinci secdesi gibi ikinci secdeyi yapar.
 1. İkinci secdeden “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar.
 1. İkinci rekâtı da birinci rekât gibi kılar.
 1. İkinci rekâtında, ikinci secdeden sonra birinci oturma için diz çöker ve tahiyyat duasını  okur

Ettehıyyatu lillahi vessalavatu vettayyibatu esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abdühu verasulühu.
“Mülk, azamet ve her türlü sözlü ibadetler, övgüler; bedeni ibadetler, mali ibadetler hep Allah’a mahsustur. Selam sana Ey peygamber, Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun. Bizim ve Allah’ın salih kulları üzerine de selam olsun. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet eder ve yine Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.”

 1. Eğer kıldığı namaz üç, dört rekâtlı bir namaz ise geri kalanını tamamlamak için kalkar. Ancak o, üçüncü ve dördüncü rekâtta sadece Fatiha’yı okumakla yetinir.
 • Eğer namaz sabah namazı gibi iki rekâtlı bir namaz ise kişi, daha sonra da görüleceği üzere tek bir oturmayla diz çöker.

 1. İkinci secdeden sonra son rekâtta, son oturma için oturur. Bunun eda edilişi, aşağıdaki şekilde Peygambere duayı ilave ederek birinci oturmada yaptığını yapar.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. 

(Ey Allah’ım, Hz. İbrahim’e ve ailesine merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e ve ailesine merhamet et. Şanı yüce ve övülmeye layık olan elbette sensin. Ey Allah’ım, Hz. İbrahim’’i ve ailesini kutlu kıldığın gibi Hz. Muhammed’i ve ailesini kutlu kıl. Şanı yüce ve övülmeye layık olan elbette sensin.) der.

 • Bu duadan sonra şunu da söylemesi müstehaptır. “Ya rabbi cehennemin azabından, kabir azabından, yaşamın ve ölümün şerrinden, Mesih deccal fitnesinden sana sığınırım” ve diğer hoşuna giden dualarla duasını sürdürür.
 1. Şöyle diyerek sağ tarafına döner 

(Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah). Arkasından aynı ifadeyi tekrar ederek sol tarafına döner.
Selam vermek sureti ile namazını bitirmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) ”Namaza başlama, tekbirdir. Ondan ayrılma ise selamdır.” Buyurmuştur. (Ebu Davut, 61; Tirmizi, 3). Bu hadisin manası; namaza birinci tekbir ile girilir ve selam ile ondan çıkılır, demektir.

 1. Farz namazında selamdan sonra Müslüman’ın şunları söylemesi müstehaptır.
 1.  Üç kez Estağfirullah. (Ya Rabbi senden mağfiret dilerim)
 2.  “Ey Allah’ım! Selam sensin ve selam sendendir. İkram ve Celal sahibi olan Rabbim sen yüce oldun. Allah’ım sen bir kimseye bir şey vermek istersen buna hiç kimse engel olamaz ve senin verilmesini engellediğine hiç kimse bir şey veremez. Senin katında hiçbir varlığın varlığı  sahibine fayda verecek değildir.
 3. Sonra 33 kez Subhanellah, 33 kez Elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber der ve şu ifadeyle yüzü tamamlar:
   ‘Lailahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala küllişey’in kadir’’ 
  “O, eşi ve benzeri olmayan Allahtan başka ilah yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir ve O, her şeye kadirdir. 

Fatiha Suresini ve Namaz Zikirlerini Ezbere Bilmeyen Ne Yapmalıdır?

 • Namazda gerekli olan duaları ezberlemeye çalışır. Ancak (bu dualar ve zikirler) arapça okunmazsa geçerli olmaz. Bunlar: ‘’Fatiha suresi’’ ve ‘’Tekbir’’, ‘’Subhane Rabbiyel Azim’’, ‘’Semi Allahu limen hamideh’’, ‘’Rabbena lekel hamd’’, ‘’Subhane Rabbiyel Ala’’, ‘’Rabbiğfirli’’, ’’Teşehhüt (et-Tahiyyatu li’llahi)’’, ‘’Hz. Peygamber’e salat’’ ve ‘’Esselamu aleykum ve rahmetullah’’ söz ve dualarıdır.
 • Müslümanın namazlarında dua ezberlerini tamamlayana kadar, bildiği tesbih ve tekbirleri namaz esnasında tekrar ederken, ezbere bildiği herhangi bir ayeti tekrar ederek okuması kafi gelir. Bu hususta Yüce Allah (c.c.); ‘’O halde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının.’’  buyurmuştur. (Teğabun:16) 
 • Müslüman bu süreçte namazını cemaatle kılmaya gayret ederse namaz kılmayı en doğru şekilde öğrenmesine yardımcı olacaktır. Çünkü imam cemaatin hatasının bir kısmını gidermiş olacaktır.

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide