راهنمای آسان مسلمان

احکام ساده و توضیحات شرعی مهم برای مسلمانان در همه عرصه های زندگی

ايمان مسلمان

پيام همه‌ى پيامبران الهى براى اقوامشان این بوده که خدای يكتا را كه شريكى ندارد بپرستید و از هر آنچه که به غیر از خدا پرستیده می‌شود دوری گزینید. و اين همان معنی حقيقی لا اله اله...

پاکیزگی مسلمان

خداوند به مسلمان دستور داده باطن و قلبش را از امراضى چون شرک، حسد، خود بزرگ بینی و کینه پاک نگهدارد و همچنین ظاهرش را از پلیدی‌ها و کثافت‌ها حفظ کند. هرگاه مسلمان چنین کند مستحق...

نماز مسلمان

نماز س تون دین و ارتباط بنده با پروردگار و مولایش است، ب ه همین دلیل نم از بزرگترین و مهمترین عبادات اس ت، خداوند به مسلمان دستور داده در همه ی حالت ها چه در س فر و...

روزه‌

خداوند در هر سال یک ماه روزه گرفتن را بر مسلمانان فرض نموده است و آن ماه، ماه رمضان است. خداوند روزه را چهارمین رکن از ارکان و پایه‌های مهم اسلام قرار داده و فرموده است: يَا...

زکات

خداوند زکات را فرض نموده و آن را سومین رکن از ارکان اسلام قرار داده است و وعده داده کسی که زکات را نپردازد مجازات شدیدی خواهد شد، خداوند برادری با مسلمانان را با توبه و خوناندن...

حج

حج مکه پنجمین رکن از ارکان اس لام اس ت. حج عبادتی اس ت که انواع عبادت های بدنی، قلبی و مالی را در خود جمع نموده اس ت و بر کس ی که از لحاظ جسمی و مالی توانا باش د...

مرگ و جنازه

مرگ نهایت کار نیست، ولیکن مرحله جدیدی برای انسان است که ابتدای زندگی کامل در آخرت می‌باشد و چنانکه اسلام به رعایت حقوق انسان از همان ابتدای ولادت حریص است، به همانگونه بر احکامی...

اخلاق مسلمان

اخلاق در اسلام دکوری و ظاهری نیست، بلکه جزء مهمی است که از همه‌ی جوانب با دین ارتباط دارد. در اسلام اخلاق مرتبه‌‌ای مهم و جایگاهی بلند دارد. در همه‌ی احکام و قوانین اسلام اخلاق...

معاملات مالى

اسلام همه‌ی احکام و قوانینی را که از انسان و حقوق مالی‌اش دفاع می‌کند وضع نموده است، چه انسان ثروتمند باشد و چه فقیر. اسلام در همه‌ی عرصه‌های زندگی و یکپارچگی و ترقی و آزادی جامعه...

خوراکی‌ها

غذای حلال در اسلام جایگاه بالایی دارد و موجب اجابت دعا و برکت در مال و خانواده می‌گردد. منظور از غذای حلال، غذایی است که مباح باشد و به روش و وسیله مباح و با مال مباح بدون ظلم و...

لباس

لباس یکی از نعمت‌های خداوند است. خداوند فرموده است: يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ...

خانواده مسلمان

اسلام به تثبیت و پایداری خانواده و محافظت آن از آنچه که باعث اذیت و ویرانی بنیاد آن می‌شود، بسیار حریص است؛ زیرا با درست شدن و شکل‌گیری خانواده، درستی فرد و جامعه تضمین می‌شود....

اذکار و دعاها

یاد خدا یکی از بزرگترین عبادت های پروردگار است که پاداش دارد، و در دنیا و آخرت به بنده نفع می‌رساند. یاد خدا فرد مسلمان را به خالق بخشنده‌اش نزدیک و مشرف می گرداند. جایگاه ذکر...

ايمان مسلمان

پيام همه‌ى پيامبران الهى براى اقوامشان این بوده که خدای يكتا را كه شريكى ندارد بپرستید و از هر آنچه که به غیر از خدا پرستیده می‌شود دوری گزینید. و اين همان معنی حقيقی لا اله اله...

پاکیزگی مسلمان

خداوند به مسلمان دستور داده باطن و قلبش را از امراضى چون شرک، حسد، خود بزرگ بینی و کینه پاک نگهدارد و همچنین ظاهرش را از پلیدی‌ها و کثافت‌ها حفظ کند. هرگاه مسلمان چنین کند مستحق...

نماز مسلمان

نماز س تون دین و ارتباط بنده با پروردگار و مولایش است، ب ه همین دلیل نم از بزرگترین و مهمترین عبادات اس ت، خداوند به مسلمان دستور داده در همه ی حالت ها چه در س فر و...

روزه‌

خداوند در هر سال یک ماه روزه گرفتن را بر مسلمانان فرض نموده است و آن ماه، ماه رمضان است. خداوند روزه را چهارمین رکن از ارکان و پایه‌های مهم اسلام قرار داده و فرموده است: يَا...

زکات

خداوند زکات را فرض نموده و آن را سومین رکن از ارکان اسلام قرار داده است و وعده داده کسی که زکات را نپردازد مجازات شدیدی خواهد شد، خداوند برادری با مسلمانان را با توبه و خوناندن...

حج

حج مکه پنجمین رکن از ارکان اس لام اس ت. حج عبادتی اس ت که انواع عبادت های بدنی، قلبی و مالی را در خود جمع نموده اس ت و بر کس ی که از لحاظ جسمی و مالی توانا باش د...

مرگ و جنازه

مرگ نهایت کار نیست، ولیکن مرحله جدیدی برای انسان است که ابتدای زندگی کامل در آخرت می‌باشد و چنانکه اسلام به رعایت حقوق انسان از همان ابتدای ولادت حریص است، به همانگونه بر احکامی...

اخلاق مسلمان

اخلاق در اسلام دکوری و ظاهری نیست، بلکه جزء مهمی است که از همه‌ی جوانب با دین ارتباط دارد. در اسلام اخلاق مرتبه‌‌ای مهم و جایگاهی بلند دارد. در همه‌ی احکام و قوانین اسلام اخلاق...

معاملات مالى

اسلام همه‌ی احکام و قوانینی را که از انسان و حقوق مالی‌اش دفاع می‌کند وضع نموده است، چه انسان ثروتمند باشد و چه فقیر. اسلام در همه‌ی عرصه‌های زندگی و یکپارچگی و ترقی و آزادی جامعه...

خوراکی‌ها

غذای حلال در اسلام جایگاه بالایی دارد و موجب اجابت دعا و برکت در مال و خانواده می‌گردد. منظور از غذای حلال، غذایی است که مباح باشد و به روش و وسیله مباح و با مال مباح بدون ظلم و...

لباس

لباس یکی از نعمت‌های خداوند است. خداوند فرموده است: يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ...

خانواده مسلمان

اسلام به تثبیت و پایداری خانواده و محافظت آن از آنچه که باعث اذیت و ویرانی بنیاد آن می‌شود، بسیار حریص است؛ زیرا با درست شدن و شکل‌گیری خانواده، درستی فرد و جامعه تضمین می‌شود....

اذکار و دعاها

یاد خدا یکی از بزرگترین عبادت های پروردگار است که پاداش دارد، و در دنیا و آخرت به بنده نفع می‌رساند. یاد خدا فرد مسلمان را به خالق بخشنده‌اش نزدیک و مشرف می گرداند. جایگاه ذکر...

برای همه فصل از راهنمای تسهیل مسلمان اینجا را کلیک کنید

مقدمه کتاب

بزرگترین منزلت انسان عبودیت و بندگی الله و اطاعت از دستورات او است، زیرا صلاح دنیا و آخرت در آن می باشد، پس همه دین آسانی و خیر و صلاح است. و این عبودیت و بندگی شامل همه جوانب زندگی می شود و شایسته است که با علم و بصیرت همراه باشد، تا پاداش آن کامل و با آن از لغزش ها و عدول از حق نجات...

راهنماي آسان مسلمان

مسلمان راهنمای سایت تسهیل نسخه الکترونیکی از کتاب (راهنمای تسهیل مسلمان) است که معاصر پروژه های راهنمای شرکت بیش از 15 زبان تولید شده اند و ارائه محتوا در تعدادی از قالب الکترونیکی متمایز است.

Modern Guide