Müsəlmanın bələdçisi

Həyatın bütün sahələrində güzəştli şərtləri və şərhlər müsəlmanların qanuni vəzifəsi

Müsəlmanın imanı

Bütün peyğəmbərlərin tapşırığı öz qövmlərini heç bir şəriki olmayan tək Allaha ibadət etməyə, Allahdan başqa ibadət olunanları inkar etməyə çağırmaq olmuşdur. İnsanı Allahın...

Müsəlmanın təmizliyi (Təharət)

Uca Allah müsəlmana daxilini şirkdən, həsəd, təkəbbür və paxıllıq kimi qəlb xəstəliklərindən, görkəmini isə murdarlıqdan və natəmizlikdən pak etməsini əmr etmişdir. Bu əmrə riayət...

Namaz

Namaz dinin dirəyi, bəndənin Rəbbi və Mövlası ilə əlaqə vasitəsidir. Buna görə də namaz ibadətlərin ən şərəflisi və ən əzəmətlisi hesab olunur. Uca Allah müsəlmana hər vəziyyətdə...

Oruc

Uca Allah müsəlmanlara ildə bir ay oruc tutmağı vacib etmişdir. Həmin ay mübarək Ramazan ayıdır. Rəbbimiz oruc tutmağı islamın böyük dayaqlarından biri və dördüncü əsası etmişdir...

Zəkat

Allah zəkatı vacib buyurmuş və onu İslamın üçüncü əsası etmişdir. Zəkatdan imtina edənlərə şiddətli cəza hazırladığını söyləmişdir. Müsəlman qardaşlığının tövbə edib, namaz qılıb...

Həcc

Məkkəyə həcc etmək islamın əsaslarından beşincisidir. Həcc fiziki, qəlbi və maddi ibadətlərin cəmləşdiyi ibadət növüdür. Fiziki bacarığı və maddi imkanı olan müsəlmanın ömründə...

Ölüm və cənazə

Ölüm hələ son olmayıb insan üçün yeni mərhələ və axirətdəki təzə həyatın başlanğıcıdır. İslam şəriəti insan dünyaya gəldiyi andan onun hüquqlarını qoruduğu kimi, ölmüş insanın...

Müsəlmanın əxlaqı

Əxlaq İslam dininin nə dəbdəbəsi, nə də tamamlayıcı bir ünsürüdür, əksinə, o, dinin dərindən kök salmış ayrılmaz bir hissəsidir. İslamda əxlaqın çox yüksək dərəcəsi və ali məqamı...

Maliyyə əməliyyatları

İslam, kasıb və ya varlı olmasından asılı olmayaraq hər bir insanın maddi və mənəvi hüqüqlarını qoruyan, ictimai həyatın bütün sahələrini inkişaf etdirən və tərəqqisini təmin edən...

Qidalar

Halal qidanın islamda böyük önəmi vardır. O, duaların qəbul olunmasına, mal-dövlətdə və əhli-əyalda bərəkətin artmasına səbəbdir. Halal qida dedikdə, halal pulla, başqalarına...

Müsəlmanın libası

Libas Allahın insanlara bəxş etdiyi nemətlərdəndir. Uca Allah buyurur: Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas (və ya mal-dövlət) nazil...

Müsəlman ailəsi

İslam şəriəti ailəni qorumağa və möhkəmləndirməyə, onu dağıdan hər bir amillərdən mühafizə etməyə çox önəm vermişdir. Çünki ailənin sağlam olması, ümumilikdə fərdlərin və...

Dua və zikrlər

Allahı zikr etmək bəndənin dünya və axirəti üçün ən faydalı və əzəmətli ibadətlərindən biridir. Müsəlman zikr etməklə səxavətli xaliqi qarşısında şərəf və yaxınlıq əldə etmiş olur...

Müsəlmanın imanı

Bütün peyğəmbərlərin tapşırığı öz qövmlərini heç bir şəriki olmayan tək Allaha ibadət etməyə, Allahdan başqa ibadət olunanları inkar etməyə çağırmaq olmuşdur. İnsanı Allahın...

Müsəlmanın təmizliyi (Təharət)

Uca Allah müsəlmana daxilini şirkdən, həsəd, təkəbbür və paxıllıq kimi qəlb xəstəliklərindən, görkəmini isə murdarlıqdan və natəmizlikdən pak etməsini əmr etmişdir. Bu əmrə riayət...

Namaz

Namaz dinin dirəyi, bəndənin Rəbbi və Mövlası ilə əlaqə vasitəsidir. Buna görə də namaz ibadətlərin ən şərəflisi və ən əzəmətlisi hesab olunur. Uca Allah müsəlmana hər vəziyyətdə...

Oruc

Uca Allah müsəlmanlara ildə bir ay oruc tutmağı vacib etmişdir. Həmin ay mübarək Ramazan ayıdır. Rəbbimiz oruc tutmağı islamın böyük dayaqlarından biri və dördüncü əsası etmişdir...

Zəkat

Allah zəkatı vacib buyurmuş və onu İslamın üçüncü əsası etmişdir. Zəkatdan imtina edənlərə şiddətli cəza hazırladığını söyləmişdir. Müsəlman qardaşlığının tövbə edib, namaz qılıb...

Həcc

Məkkəyə həcc etmək islamın əsaslarından beşincisidir. Həcc fiziki, qəlbi və maddi ibadətlərin cəmləşdiyi ibadət növüdür. Fiziki bacarığı və maddi imkanı olan müsəlmanın ömründə...

Ölüm və cənazə

Ölüm hələ son olmayıb insan üçün yeni mərhələ və axirətdəki təzə həyatın başlanğıcıdır. İslam şəriəti insan dünyaya gəldiyi andan onun hüquqlarını qoruduğu kimi, ölmüş insanın...

Müsəlmanın əxlaqı

Əxlaq İslam dininin nə dəbdəbəsi, nə də tamamlayıcı bir ünsürüdür, əksinə, o, dinin dərindən kök salmış ayrılmaz bir hissəsidir. İslamda əxlaqın çox yüksək dərəcəsi və ali məqamı...

Maliyyə əməliyyatları

İslam, kasıb və ya varlı olmasından asılı olmayaraq hər bir insanın maddi və mənəvi hüqüqlarını qoruyan, ictimai həyatın bütün sahələrini inkişaf etdirən və tərəqqisini təmin edən...

Qidalar

Halal qidanın islamda böyük önəmi vardır. O, duaların qəbul olunmasına, mal-dövlətdə və əhli-əyalda bərəkətin artmasına səbəbdir. Halal qida dedikdə, halal pulla, başqalarına...

Müsəlmanın libası

Libas Allahın insanlara bəxş etdiyi nemətlərdəndir. Uca Allah buyurur: Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas (və ya mal-dövlət) nazil...

Müsəlman ailəsi

İslam şəriəti ailəni qorumağa və möhkəmləndirməyə, onu dağıdan hər bir amillərdən mühafizə etməyə çox önəm vermişdir. Çünki ailənin sağlam olması, ümumilikdə fərdlərin və...

Dua və zikrlər

Allahı zikr etmək bəndənin dünya və axirəti üçün ən faydalı və əzəmətli ibadətlərindən biridir. Müsəlman zikr etməklə səxavətli xaliqi qarşısında şərəf və yaxınlıq əldə etmiş olur...

«Müsəlmanın Bələdçisi»nin bütün bölümlərinə baxmaq üçün daxil olun

Müqəddimə

İnsanın ən ali məqamı onun Allaha qul olması, onun əmrlərinə boyun əyməsidir. Dünya və axirət xoşbəxtliyi də bundadır. Din hər tərəfdən asan, xeyirli və xoşbəxtlikdir.  Həyatın hər sahəsini əhatə edən bu qulluq, elm və bəsirətlə olmalıdır ki, əldə olunan savab tam olsun və insan azğınlığa...

Müsəlmanın bələdçisi

Müsəlman vasitəçi guide site bir müasir guide şirkət layihələrin 15-dən çox dildə istehsal və fərqli elektron şablon bir sıra content təmin edilmişdir kitab (Muslim vasitəçi bələdçi) elektron versiyası.

Modern Guide