You are here

Bölümlər

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Bütün peyğəmbərlərin tapşırığı öz qövmlərini heç bir şəriki olmayan tək Allaha ibadət etməyə, Allahdan başqa ibadət olunanları inkar etməyə çağırmaq olmuşdur. İnsanı Allahın dininə daxil edən “Lə iləhə illəllah, Muhəmmədun rəsulullah” kəlməsinin həqiqi mənası da elə budur. İki şəhadət kəlməsi “...

Uca Allah müsəlmana daxilini şirkdən, həsəd, təkəbbür və paxıllıq kimi qəlb xəstəliklərindən, görkəmini isə murdarlıqdan və natəmizlikdən pak etməsini əmr etmişdir. Bu əmrə riayət edən müsəlman Allahın sevgisini qazanmağa layiq olar. Uca Allah buyurur: Allah (günahından) tövbə edənləri, (təmiz və...

Namaz dinin dirəyi, bəndənin Rəbbi və Mövlası ilə əlaqə vasitəsidir. Buna görə də namaz ibadətlərin ən şərəflisi və ən əzəmətlisi hesab olunur. Uca Allah müsəlmana hər vəziyyətdə – həm evində, həm səfərdə, həm sağlam olanda, həm də xəstə olanda namazlarını qorumağı əmr etmişdir.

Uca Allah müsəlmanlara ildə bir ay oruc tutmağı vacib etmişdir. Həmin ay mübarək Ramazan ayıdır. Rəbbimiz oruc tutmağı islamın böyük dayaqlarından biri və dördüncü əsası etmişdir. Uca Allah buyurur: Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi...

Allah zəkatı vacib buyurmuş və onu İslamın üçüncü əsası etmişdir. Zəkatdan imtina edənlərə şiddətli cəza hazırladığını söyləmişdir. Müsəlman qardaşlığının tövbə edib, namaz qılıb, zəkat verməklə gerçəkləşdiyini də xüsusi qeyd etmişdir. Uca Allah buyurur: Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat...

Məkkəyə həcc etmək islamın əsaslarından beşincisidir. Həcc fiziki, qəlbi və maddi ibadətlərin cəmləşdiyi ibadət növüdür. Fiziki bacarığı və maddi imkanı olan müsəlmanın ömründə bir dəfə həcc etməsi vacibdir. Uca Allah buyurur: Onun yoluna (ərzaq, minik, və sağlamlıq baxımından) gücü çatan hər bir...

Ölüm hələ son olmayıb insan üçün yeni mərhələ və axirətdəki təzə həyatın başlanğıcıdır. İslam şəriəti insan dünyaya gəldiyi andan onun hüquqlarını qoruduğu kimi, ölmüş insanın hüquqlarını təmin edən, ailəsinin və yaxın qohumlarının da haqlarını qoruyan qanunlar müəyyən etmişdir. Ölümün və...

Əxlaq İslam dininin nə dəbdəbəsi, nə də tamamlayıcı bir ünsürüdür, əksinə, o, dinin dərindən kök salmış ayrılmaz bir hissəsidir. İslamda əxlaqın çox yüksək dərəcəsi və ali məqamı vardır. Bunu İslamın bütün qanunlarında və hökmlərində görmək mümkündür. Bunun sübutu da Muhəmməd Peyğəmbərin  gözəl...

İslam, kasıb və ya varlı olmasından asılı olmayaraq hər bir insanın maddi və mənəvi hüqüqlarını qoruyan, ictimai həyatın bütün sahələrini inkişaf etdirən və tərəqqisini təmin edən lazımi qayda -qanun təyin etmişdir. Davranışlar əslən halal sayılır Qazancına görə haram olanlar Özü-özlüyündə haram...

Halal qidanın islamda böyük önəmi vardır. O, duaların qəbul olunmasına, mal-dövlətdə və əhli-əyalda bərəkətin artmasına səbəbdir. Halal qida dedikdə, halal pulla, başqalarına haqsızlıq və təcavüz etmədən təmiz yolla əldə olunmuş hər növ icazəli qida nəzərdə tutulur.

Libas Allahın insanlara bəxş etdiyi nemətlərdəndir. Uca Allah buyurur: Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas (və ya mal-dövlət) nazil etdik. Lakin təqva libası daha yaxşıdır (xeyirlidir). Bu, Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə, (onunla) öyüd-nəsihətə qulaq...

İslam şəriəti ailəni qorumağa və möhkəmləndirməyə, onu dağıdan hər bir amillərdən mühafizə etməyə çox önəm vermişdir. Çünki ailənin sağlam olması, ümumilikdə fərdlərin və cəmiyyətin sağlam olması deməkdir. İslamda evlilik Ər və arvadın haqları Çoxarvadlılıq Talaq (Boşanma) Valideynlərin...

Allahı zikr etmək bəndənin dünya və axirəti üçün ən faydalı və əzəmətli ibadətlərindən biridir. Müsəlman zikr etməklə səxavətli xaliqi qarşısında şərəf və yaxınlıq əldə etmiş olur. Zikrin əhəmiyyəti Ən əzəmətli zikrlər Duanın həqiqəti Duanın ədəbləri

Müsəlmanın bələdçisi

Müsəlman vasitəçi guide site bir müasir guide şirkət layihələrin 15-dən çox dildə istehsal və fərqli elektron şablon bir sıra content təmin edilmişdir kitab (Muslim vasitəçi bələdçi) elektron versiyası.

Modern Guide