Putokazi uspjeha

Putokazi uspjeha Sažeti prikaz važnih šerijatskih propisa

Vjerovanje muslimana

Sve nebeske objave, koje su preko poslanikā dostavljane ljudima, slažu se u činjenici da ibadet – pokornost i robovanje pripadaju samo Uzvišenom Allahu, bez ikakvog suparništva,...

Čistoća muslimana – taharet

Svevišnji Allah stavlja u obavezu muslimanu da drži čistom svoju unutrašnjost: srce i dušu od širka – idolatrije i svih drugih duhovno-srčanih bolesti, poput oholosti, mržnje,...

Namaz muslimana – obredna molitva

Namaz je temelj vjere i svakodnevna veza roba sa njegovim Gospodarom, Svevišnjim Bogom. Iz tog razloga namaz je najveći i najvažniji oblik činjenja ibadeta Svemilosnom Bogu....

Post

Svevišnji Allah propisao je muslimanima jedan mjesec posta u godini, a to je blagoslovljeni mjesec ramazan. Post u ramazanu je četvrti stub islama. Uzvišeni je u pogledu posta...

Zekat

Uzvišeni je Allah obavezao muslimane izdvajanjem zekata i to je treći stub islama, treća islamska dužnost od ukupno pet. Onome ko ne izvršava obavezu zekata prijeti se žestokom...

Hadž

Hadž – hodočašće u Meku, peti je temelj islama, a predstavlja poseban ibadet koji se manifestira tjelesnom, srčanom i materijalnom pokornošću i odricanjem u ime Svevišnjeg Allaha...

Smrt i propisi dženaze

Smrt nije kraj, već novi početak za čovjeka, početak potpunog života i vječnosti u drugom životu – ahiretu. Islam pazi i čuva prava čovjeka od samog rođenja, te ukazuje na...

Ahlak – lijepo ponašanje muslimana

Ahlak se u islamu ne tretira kao nešto sporedno što upotpunjuje čovjeka, već je temeljni i suštinski dio vezan za vjeru sa svih strana. Ahlak u islamu zauzima vrlo visoko mjesto i...

Poslovni odnosi i materijalno-novčana razmjena

Islam je uspostavio cjelokupan sistem normi i odredbi koje čuvaju interes čovjeka i garantiraju njegova poslovna, materijalna i profesionalna prava, bez obzira bio imućan ili...

Hrana, jelo i piće

Islam pridaje veliku pažnju halal ishrani – čistoj i dopuštenoj hrani, jelu i piću, jer od toga zavise mnoge stvari u životu muslimana, a jedna od njih jest uslišavanje dove kod...

Odijevanje i odjeća

Odjeća je Božija blagodat ljudima. Uzvišeni je Allah u Kur’anu objavio: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali,...

Muslimanska porodica

Islam posvećuje maksimalnu pažnju podizanju i očuvanju zdrave porodice i nastoji da je zaštiti od svega što bi moglo narušiti njene osnove. Putem zdrave i uspješne porodice...

Dove i zikrovi

Zikr – veličanje i spominjanje Uzvišenog Allaha jedan je od najvrednijih ibadeta, a za roba najkorisniji i na dunjaluku i na ahiretu. Zikrom se rob približava svome Gospodaru i...

Vjerovanje muslimana

Sve nebeske objave, koje su preko poslanikā dostavljane ljudima, slažu se u činjenici da ibadet – pokornost i robovanje pripadaju samo Uzvišenom Allahu, bez ikakvog suparništva,...

Čistoća muslimana – taharet

Svevišnji Allah stavlja u obavezu muslimanu da drži čistom svoju unutrašnjost: srce i dušu od širka – idolatrije i svih drugih duhovno-srčanih bolesti, poput oholosti, mržnje,...

Namaz muslimana – obredna molitva

Namaz je temelj vjere i svakodnevna veza roba sa njegovim Gospodarom, Svevišnjim Bogom. Iz tog razloga namaz je najveći i najvažniji oblik činjenja ibadeta Svemilosnom Bogu....

Post

Svevišnji Allah propisao je muslimanima jedan mjesec posta u godini, a to je blagoslovljeni mjesec ramazan. Post u ramazanu je četvrti stub islama. Uzvišeni je u pogledu posta...

Zekat

Uzvišeni je Allah obavezao muslimane izdvajanjem zekata i to je treći stub islama, treća islamska dužnost od ukupno pet. Onome ko ne izvršava obavezu zekata prijeti se žestokom...

Hadž

Hadž – hodočašće u Meku, peti je temelj islama, a predstavlja poseban ibadet koji se manifestira tjelesnom, srčanom i materijalnom pokornošću i odricanjem u ime Svevišnjeg Allaha...

Smrt i propisi dženaze

Smrt nije kraj, već novi početak za čovjeka, početak potpunog života i vječnosti u drugom životu – ahiretu. Islam pazi i čuva prava čovjeka od samog rođenja, te ukazuje na...

Ahlak – lijepo ponašanje muslimana

Ahlak se u islamu ne tretira kao nešto sporedno što upotpunjuje čovjeka, već je temeljni i suštinski dio vezan za vjeru sa svih strana. Ahlak u islamu zauzima vrlo visoko mjesto i...

Poslovni odnosi i materijalno-novčana razmjena

Islam je uspostavio cjelokupan sistem normi i odredbi koje čuvaju interes čovjeka i garantiraju njegova poslovna, materijalna i profesionalna prava, bez obzira bio imućan ili...

Hrana, jelo i piće

Islam pridaje veliku pažnju halal ishrani – čistoj i dopuštenoj hrani, jelu i piću, jer od toga zavise mnoge stvari u životu muslimana, a jedna od njih jest uslišavanje dove kod...

Odijevanje i odjeća

Odjeća je Božija blagodat ljudima. Uzvišeni je Allah u Kur’anu objavio: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali,...

Muslimanska porodica

Islam posvećuje maksimalnu pažnju podizanju i očuvanju zdrave porodice i nastoji da je zaštiti od svega što bi moglo narušiti njene osnove. Putem zdrave i uspješne porodice...

Dove i zikrovi

Zikr – veličanje i spominjanje Uzvišenog Allaha jedan je od najvrednijih ibadeta, a za roba najkorisniji i na dunjaluku i na ahiretu. Zikrom se rob približava svome Gospodaru i...

Da biste vidjeli sve sekcije "Putokazi uspjeha"kliknite ovdje

Uvod

Najčasniji položaj čovjeka jest u ibadetu  – pokornosti  i predanosti Uzvišenom Allahu i dosljednom slijeđenju Njegovih naputa. Time čovjek osigurava svoj uspjeh na dunjaluku i ahiretu – životu poslije smrti, jer vjera je samo olakšanje, apsolutno dobro, korist i vrijednost za čovjeka....

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide