You are here

Islam je vjera umjerenosti

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Islam je vjera umjerenosti, bez pretjerivanja ili popustljivosti, ekstremizma ili traženja neutemeljenih olakšica, a što se može primijetiti u svim propisima i obredima vjere. 

Zato nas ne čudi Božija naputa Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas podario, i njegovim drugovima da se drže središnjeg puta – umjerenosti, a to se postiže na dva načina: 

Uzvišeni je Allah objavio: “Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.” (Hud, 112)

Ovim riječima Uzvišeni naređuje Poslaniku da bude postojan na Pravome, središnjem putu, putu istine i da ustraje u tome bez pretjerivanja i prelaženja granice, bilo dodavanjem ili oduzimanjem od onoga kako mu se zapovijeda. 

Jednom prilikom, dok je pojašnjavao propise hadža, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, upozorio je svoje ashabe da tokom izvršavanja obreda ne idu u krajnost i ne prijeđu granicu, obrazloživši da je to bio razlog propasti ranijih naroda: “Čuvajte se prelaženja granice i pretjerivanja u vjeri, jer raniji su narodi doista propali zbog toga što su u vjeri granicu prelazili.” (Ibn Madža, 3029) 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Od dobročinstva,  radite onoliko koliko možete.” (El-Buhari, 1100)

U tom kontekstu, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, pojasnio je svrhu poslanstva kojim je obavezan: da nije došao da opterećuje ljude preko mogućnosti njihovih, već da im olakša, da ih poduči i na mudrost ukaže. U predanju se kaže: “Allah me doista nije poslao da budem grub i da otežavam, već me je poslao kao prosvjetitelja koji olakšava.” (Muslim, 1478)

Vjera tretira sve segmente života

Islam nije religija koja zadovoljava samo duhovnu potrebu svedenu na obrednu molitvu u džamiji i upućivanje molbe Bogu...niti je skup ideoloških uvjerenja koja pretaču, zastupaju i podržavaju njegovi sljedbenici...također ne predstavlja ni sušti sveobuhvatni ekonomski sistem… niti je suha teorija i skup pravila za podizanje državnog sistema i društvene zajednice...
Za islam se također ne može reći da je samo  skup moralnih vrijednosti i etičkih načela koja reguliraju međuljudske odnose... 
Islam je sveobuhvatni sistem koji ne zapostavlja nijedan segment života, već tretira sve što smo prethodno naveli i sve drugo što nije navedeno, i to precizno i detaljno, u omjeru potrebnom za čovjeka i život.
Svemilosni je Allah upotpunio blagodat vjere muslimanima i zadovoljan je da Mu oni robuju putem te savršene vjere, o čemu je kazao u Kur’anu: “Sada sam  vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)
Jednom prilikom neki mušrik – idolopoklonik htio je ismijati ashaba Selmana el-Farisija riječima: “Doista vas vaš prijatelj (misleći na Poslanika, Allah mu mir i spas darovao) podučava svemu, pa čak i tome kako da obavljate nuždu!”, na što je Selman, Allah njime bio zadovoljan, ponosno ističući savršenstvo islama, kazao: “Da, upravo tako!”, a onda je pojasnio pravila vjere  i bonton ponašanja prilikom obavljanja fiziološke potrebe. (Muslim, 262)

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide