You are here

Svrha našeg postojanja

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).
man pray in the mosque

Najveći umnici, mislioci, a i obični ljudi, izgube se i bez sigurnosti odgovaraju na najvažnije pitanje svrhe čovjekovog postojanja.

Zašto postojimo?
Šta je cilj našeg života? 

Kur’an časni veoma je jasno i precizno odredio svrhu i cilj čovjekovog postojanja i života na Zemlji: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju...” (Ez-Zarijat, 56) Ibadet – predanost i pokornost Uzvišenom Bogu, glavni je cilj i svrha čovjekovog postojanja na Zemlji, a sve drugo samo su sredstva ili vrsta popratnih i dopunskih pomagala.   
Potrebno je naglasiti da ibadet – pokornost, predanost ili robovanje Uzvišenom Allahu, u islamu nije definiran kao asketizam, odricanje ili odbacivanje života, životnih ljepota, ukrasa i blagodati. Ibadet, pored namaza – obredne molitve, posta, zekata – obaveznog udjeljivanja, podrazumijeva i obuhvata sve ljudske radnje, riječi, odnose, izume – olakšavajuća životna sredstva, čak i igru, zabavu, uživanje...; sve navedeno postaje čin ibadeta ako je popraćeno lijepom i korisnom namjerom. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “I u strastvenom prilasku (svojim suprugama) vi imate sadaku – nagradu” (Muslim, 1006), što znači da musliman stječe nagradu i zbog intimnog naslađivanja sa svojom suprugom.  
Na ovakav način  ibadet – pokornost Uzvišenom Allahu, iako je cilj i svrha života, postaje zbilja i realnost života i musliman  kroz život i svoju svakodnevnicu samo prelazi s jednog ibadeta na drugi, baš kako je Kur’an konstatirao: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.’” (El-En’am, 162) 

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide