You are here

Islam je internacionalna vjera

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Islam je milost i uputa svim narodima bez obzira na njihovu kulturnu, jezičku, tradicionalnu, narodnu različitost i porijeklo. Uzvišeni je Allah  objavio: “Mi smo te kao milost svjetovima poslali.” (El-Enbija, 107)

Iz tog razloga islam poštuje tradiciju i običaje svih naroda i ne obavezuje muslimane da mijenjaju ili odbacuju običaje i tradiciju svoga naroda, osim ako su u oprečnosti sa propisima vjere. Običaji koji nisu u skladu sa islamskim načelima trebaju se revidirati i uskladiti sa učenjem islama; jer Svemogući Bog naređuje i zabranjuje i On najbolje poznaje čovjekovo dobro, On je El-Alim – Sveznajući i El-Habir – Onaj koji je o svemu obaviješten. Vjerovanje u Boga podrazumijeva apsolutno prihvatanje Allahovih naloga: imperativa i zabrana.

Važno je napomenuti da sve običaje muslimana koji nemaju veze sa vjerom i dodirnih tačaka sa islamskim normama ne trebamo slijediti i slijepo ih se držati, jer su to samo oblici i forme dopuštenog  ljudskog ponašanja i socijalne komunikacije.   

Cijela je zemlja pogodna za manifestiranje vjere i izvršavanje obrednih radnji 

Prema učenju islama, svako mjesto na zemaljskoj kugli pogodno je za život i prakticiranje vjere i izvršavanje obrednih radnji. Dakle, ne postoji država ili posebna teritorija u koju bi se trebali iseliti svi muslimani kako bi u njoj živjeli i robovali Uzvišenom Allahu.

Muslimanu se ne stavlja u obavezu da učini hidžru – iseljenje  radi vjere iz jednog mjesta u neko drugo, osim u situaciji kada mu postane nemoguće izvršavati ibadet ESvemilosnom Allahu, o čemu se u Kur’anu navodi: “O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!” (El-Ankebut, 56) 

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide