You are here

Farklı Durumlarda Dualar

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Sabah ve akşam duaları

Ayet’el Kürsi bknz

El Muavvizat (ihlas, felak, nas)

Hz. Peygamber (s.a.v.); Sabah akşam; ‘’Yerde ve gökte, isminin varolduğu yerde hiçbir şeyin zarar görmeyeceği Allah’ın adıyla. Ki O, (herşeyi) hakkıyla bilen ve işitendir.’’ Diyerek  bu duayı her günün sabahı ve akşamında üç kere okuyan bir kula hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini haber vermiştir. (Tirmizi: 3388) 

Rab olarak Allah’a, din olarak İslam’a ve peygamber olarak Hz. Muhammed’e (s.a.v.) razı oldum duası. Bir Hadisinde Peygamberimiz (s.a.v) dediler ki; “Müslüman bir kul sabah akşam üç kere; ‘’Rab olarak Allah’a, din olarak İslam’a ve peygamber olarak Hz. Muhammed’e (s.a.v.) razı oldum’’ derse kıyamet günü Allah ondan muhakkak razı olur.” (Ahmed: 18967) 

‘’Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin nimetlerini itiraf ederim, günahlarımı da itiraf ederim. Beni affet. Çünkü günahları senden başkası affedemez’’ duası.Hz. Peygamber (s.a.v.); ‘’Kim gündüz inanarak bu duayı yaparda akşam olmadan o gün ölürse o kişi cennet ehlidir. Gece okur da sabah olmadan ölürse yine cennet ehlindendir.’’ buyurmuştur. (Buhari: 5947)

‘’Biz Allah-u Teâlâ'nın kulu olarak sabahladık.  Bütün mülk de Allah’ın olarak sabahladı. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’ nadır. O her şeye kadirdir. Senden hem bu günde yaşanacakların hayırlısını hem de bugünden sonra vuku bulacak herşeyin hayırlısını isterim.  Yine bu günde yaşanacakların şerrinden ve bugünden sonra vuku bulacak herşeyin şerrinden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve kocayıp bunamaktan sana sığınırım. Cehennemdeki azaptan da, kabir azabından da yine sana sığınırım." (Müslim 2723) Rasulullah (s.a.v.) sabahladığında böyle dua eder, gece olduğunda ise sabahlamak lafzını gecelemek lafzıyla değiştirerek aynı duayı tekrarlardı.

Yemekte okunacak dualar

Yemekten önce okunacak dua

‘’Biriniz yemek yediğinde ‘’Bismillah (Allah’ın adıyla)’’ desin. Başta söylemeyi unutursa ‘’bismillahi fi evvelihi ve ahirihi (başında da sonunda da Allah’ın adıyla)’’ desin.’’ (Tirmizi: 1858, 3264)

Yemekten sonra okunacak dua

Bir kimse yemek yedikten sonra şöyle der: ‘’Bana bu yemeği yediren, sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah’a hamd olsun.’’ (Tirmizi: 3458, Ebu Davud: 4023)

Evde okunacak dualar

Eve girerken okunacak dua

Hz. Peygamber (s.a.v.); ‘’Bir kimse evine girerken şöyle desin: “Allah’ım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah’ın adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz, desin ve ev halkına selam versin.’’ buyurmuştur. (Ebu Davud: 5096).

 Evden çıkarken okunacak dua

“Bismillah. Ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) Kuvvet ve kudret ancak Yüce Allah’ın yardımıyladır. Ey Allah’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım.” (Ebu Davud: 5094-5095)

Yatmadan önce okunacak dua  

 Uykudan uyanınca okunacak dua

“Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a (c.c.) hamdolsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.” (Buhari: 5953, Müslim: 2711)

Ezan Duyulduğu Zaman

Müslüman, müezzin ezan okurken onun söylediklerini tekrar eder. Ancak ‘’hayyalessalah’’ (haydi namaza) ve ‘’hayyalelfelah’’ (haydi kurtuluşa) dediği zaman ‘’lahavle vela kuvvete illa billah’’ der. 

Ezan bittikten sonra şöyle der: ‘’Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâime. Ati Muhammedenil vesilete vel fadileh. Veb’ashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd’’/ Ey şu tamamlanmış da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine vadettiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır" Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.); bu duayı okuyana ‘’şefaatim vacip olur’’ buyurmuştur. (Buhari 589)

Camiye girerken şu duayı okur: Bismillahi vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Allahummağfir li zunübi veftah li ebvabe rahmetik’’/ Allah’ın adıyla, salat ve selam Rasulullah’a olsun.Allah’ım günahlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç.

Camiden çıkarken ise şu duayı okur: ‘’Bismillahi vessalatu vesselamu ala Rasulillah.Allahummuftah li ebvabe fadlik’’/ Allah’ın adıyla, salatveselam Rasulullah’a olsun. Allah’ım bana rızık kapılarını aç.

Farz Namazlardan Sonra

3 kere ‘’estağfurullah’’ (Allah’ım! Bağışlanma dilerim)

Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram:
Ey Allah’ım! Sen esenlik ve barışsın, esenlik ve barış senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Sen ne yücesin. (Müslim 591)

Sonra 33 kere (subhanallah) deyip Allah’ı tesbih eder, 33 kere (elhamdülillah) deyip Allah’a hamd eder ve 33 kere de (allahuekber)deyip tekbir getirir. Daha sonra ise; (lailahe illallahu vahdehu laşerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir) Allah’tan başka ilah yoktur ve o ilah olarak tektir, ortağı da yoktur. Bütün mülk ve varlık onun olup hamd ve şükür O’na mahsustur. O’nun gücü herşeye yeter, diyerek dua sayısını 100’e tamamlayıp namazı sonlandırır. (Müslim 597)   

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bu tesbihi söyleyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da bağışlanacağını müjdelemiştir.

Ayet’el Kürsi’nin Okunuşu

El Muavvizat’ın (ihlas, nas, felak) Okunuşu 

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide