You are here

Wardiyo lala yimaado waqtiyo iyo xaalado kala duwan

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Wardiyada subaxa iyo galabka

Aayatul Kursi eeg 

Mucawadateynka eeg 

ismillaahil ladii la yadurru maca ismihi shayun fil ardi walaa fis samaa wahuwas samiicul caliim,
Ku billaabasho Magaca Allaah, Allahaasoo barakada Magaciisu aysan cidna wax i yeeli karin jooga arlada iyo samada, waana Isaga Kan wax kasta Maqla, wax kastana ogsoon”. 
Nabigu  wuxuu noo sheegay in qofkii yiraahda ducadaa subax iyo galab walba seddex jeer aan waxna la yeelin.” (At-Tirmidi 3388)

Radiitu billaahi Rabbaa wabil islaami diinaa, wabi muxammadin sallal laahu caleyhi wasallam nabiyyaa” 
Waxaan ku raalli ahay Allaah Rabbi ahaan, islaamkana dhaqan ahaan, Muxammadna sallal laahu caleyhi wasallam Nabi ahaan.”
Nabigu  wuxuu yiri: “Qofkii Muslim ahoo yiraahdo markuu waabariisto iyo markuu galabsado seddex jeer: Radiitu billaahi Rabbaa wabil islaami diinaa, wabi muxammadin sallal laahu caleyhi wasallam nabiyyaa” waxay noqotaa waajib saaran Allaah inuu raalli geliyo Maalinta Qiyaamaha” (Axmad 18967)

Allaahumma anta Rabbii laa ilaaha illaa anta, khalaqtani wa anaa cabduka wa anaa calaa cahdika wa wacdika mas tadactu acuudu bika min sharri maa sanactu abuu’u laka binicmitaka callaya wa abuu’u bi danbii fighfir lii fa innahu laa yaghfirud dunuuba illaa anta” Allow waxaad tahay Rabbigay, ma jiro ilaah xaq ah aan ahayn Adiga, Adigaa I abuuray oo aan ahay addoonkaaga, waxaan dhowri oo xurmeyn intii karaankeyga ah ballantii iyo wacadkii aan ku adeeciddaada u qaaday. Waxaan kaa magan galayaa dhammaan denbiyadeyda. Waxaan qirayaa galladaada iyo nicmooyinka aan xadka lahayn ee aad igu galladeystey. Waxaan qirsanahay gefefkeyga iyo dhammaan denbiyadeyda, ee Allow ii denbi dhaaf. Cidina ma dhaafi karto denbiyada Adiga maahee”. 
Nabigu  wuxuu yiri: “Qofkii yiraahda ducadatani aroortii isagoo yaqiinsan ee geeriyooda isla maalintaas ka hor gabbal dhaca waa ehlu janno, sidoo kale  qofkii yiraahda galabtii isagoo yaqiinsan oo isla habeenkaas dhinta ka hor waaberiga waa ehlu janno”. (Al-Bukhaari 5947)

Asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah, walxamdu lillaah, laa ilaaha illal laahu waxdahu laa shariika lahu, lahul mulku, walahul xamdu wahuwa calaa kulli shay’in qadiir, Rabbi as’aluka khayra maa fii haadal yawm wa khayra maa bacdahu, wa acuudu bika min sharri maa fii haadal yawmi washarri maa bacdahu, Rabbi acuudu bika minal kasal, wa suu’u kibar, Rabbi acuudu  bika min cadaabin fin naari wa cadaabin fil qabri” (Muslim 2723) Waa’ baa noo baryey oo boqortooyada waxaa iska leh Allaah, Ammaan idilkeed waxaa mudan Allaah. Ma jiro ilaah xaq ah aan ahayn Allaah, ma laha shariik (cid wax la wadaagta) Isaga baa leh boqortooyada iyo ammaanta, wuxuu awood u leeyahay inuu falo wuxuu doono. Allahayow waxaan ku weydiistey khayrka maalintan iyo khayrka maalmaha soo socda, oo waxaan kaa magan galayaa sharka maalintan iyo sharka maalmaha soo socda, Allahayow waxaan kaa magan galayaa caajis iyo cantatab. Allahayow waxaan kaa magan galayaa cadaabta naarta iyo cadaabta qabriga”. (Muslim 2723) Galabnimadana wuxuu ku beddelayaa ereyada halkii subaxa galabkii.

Ducada lagu duceysato waqtiga cuntada

Inta aadan cunin ka hor

“Markuu midkiin wax cunayo ha yiraahdo: Bismillaah, hadduu hilmaamo billowgiisa markaa ha yiraahdo: Bismillaahi awalihi wa aakhirihi

Markuu bogo cuntada

Qofkii cuna cunto ha yiraahdo: Al-Xamdulillaahil ladii adcamani haathaa wa razaqaniihi min ghayri xawlin minnii walaa quwwah: waxaa loo dhaafaa wixii horay denbiyo (yar yar) uga dhacay”. (At-Tirmidi 3458, Abuu Daawuud 4023)

Ducada guriga

Marka la galayo guriga

“Markuu midkiin galayo gurigiisa ha yiraahdo: Allaahumma innii as’aluka khayral mowlij wa khayral makhraj, bismillaahil walajnaa wabismillaahi kharajnaa, wa calal laahi Rabbanaa tawakalnaa” markaas kaddib ha salaamo reerkiisa” (Abuu Daawuud 5096)

Marka laga baxayo guriga

“Bismillaah tawakaltu calal laah, laa xowla  walaa quwwata illaa billaah, Allaahumma acuudu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal  aw adlima aw udlam, aw ajhala aw yujahla calayya” (Abuu Daawuud) Bismillaah, Allow Adigaan ku tala saartay, ma jiraan xeelad iyo xoog aan xaggaaga ka imaan, Allahayow waxaa kaa magan galayaa inaan wax dhumiyo ama la I dhumiyo ama aan wax simbiriirixiyo ama la I simbiriirixiyo, ama aan wax dulmiyo ama la I dulmiyo, ama aan ku kaco fal jaahilnimo ama laygula kaco” (Abuu Daawuud 5094, 5095)

Ducada  marka la seexanayo

Bismikallaahu amuutu wa axyaa
Allaahumma qinii cadaabaka yawma tabcathu cibaadak

Ducada marka laga soo kaco hurdada
“Alxamdu lillaahilladii axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ileyhin nushuur” (Al-Bukhaari 5953, Muslim 2711) Ammaan idilkeed waxaa mudan Allaah, ee nasoo nooleeyey dhimasho kaddib, soo Bixintana waxaa iska leh Isaga.

Aadaanka iyo Masjidka

Waxaa la sharciyeeyey inuu qofka kula celceliyo waxa uu leeyahay mu’addinka,  marka laga reebo qowlkiisa: “Xayya cals salaah, ama Xayya calal falaax, markaas wuxuu leeyahay”: “Laa xowla walaa quwwata illaa billaah”

Marka aadaanka la bogo wuxuu leeyahay: “Allaahumma rabba hadihid dacwatit taammah wasalaatil qaa’imah, aati Muxammadanil wasiilata, wal fadiilah , wabcath-hu maqaaman maxmuudan alladii wacad-tah” Allow Rabbiga dhawaaqa dhan ee kaamilka ah, salaadda la oogo sii Muxammad  wasiilah iyo fadiilah, Allow u soo bixi meeqaanka sharafta leh ee aad  u yaboohday”. Wuuna u bishaareeyey Nabiga  qofkii sidaas yiraahda oo wuxuu yiri: Wuxuu mudan qofkii sidaas yiraahda shafeecadeyda Maalinta Qiyaamaha” (Al-Bukhaari 589)

Marka uu qofku galayo masjidka

Bismillaah, wasalaatu wasalaamu calaa Rasuulil laah, Allaahumma ighfir lii dunuubii, waftax lii abwaaba raxmatik” macnaha markuu ku galo magaca Alle oo ku salliyo Rasuulka  oo u diro salaan, wuxuu leeyahay: Allow iga cafi dunuubteyda oo ii fur irdaha naxariistaada, markuu masjidka ka baxayana wuxuu ku sallin Nabiga  oo u diri salaam, markaas wuxuu leeyahay Allahayow ii fur irdaha fadligaaga”

Kaddib salaadaha faralka

Waxaad seddex jeer oraneysaa: Astiqfirullaah

Allaahumma antas Salaam waminka salaam tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam. (Muslim 591) Allow waa Adiga Nabaddu,nabdoonaantuna waa xaggaaga, Adiga ayaa weyn oo Heybad iyo sharaf badan, Mid la barakeysto ahow, Adigu barako badnaataye, Sharaflahow, heybadda badanow.  

Markaas kaddib waxaad nazaheysaa Allaah adigoo 33 jeer oranaya (Subxaanallaah) oo ammaaneysaa Allaah adigoo oranaya 33 jeer (Al-Xamdu lillaal) oo xurmo weyneyneysaa Allaah adigoo oranaya 33 jeer (Allaahu akbar) waxaadna ku gunaanudeysaa inaad tiraahdo: Laa ilaaha illal laahu waxdahu laa shariika lahu lahul mulku walahul xamdu wahuwa calaa kull sheyin qadiir” (Muslim 597)
Wuxuuna ugu bishaareeyey Nabiga  qofkii yiraahdo in loo dhaafi doono denbiyadiisa haba ahaadeene sida xoorka badda. (Muslim 597).

Akhrinta Aayatul kursi 

Akhrinta mucawadaatka 

Tixraaca Fudud ee Muslimka

Websiteka Tixraaca fudud ee Muslimka waa nuqulka elektronigga ah ee kitaabka (Tixraaca fudud ee Muslimka) waana mid ka mid ah mashaariicda shirkadda Ad-Daliil al-Mucaasir. Waxaa kitaabkan loo tarjumay in ka badan 15 luqadood, waxaana laga akhrisan karaa baraha elektarooniga ee la yaqaan.

Modern Guide