You are here

انواع نسبت زنان با مردان

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

اسلام قوانین و مقرراتی را در مورد رابطه‌ی مسلمان با زن بیگانه وضع نموده است. 

زنان در نسبت به مردان به چند دسته‌ تقسیم می‌شوند::

  1. اینکه زنی همسر مرد است::

مرد می‌تواند به او نگاه کند و هر وقت خواست از او کامجویی نماید، زن نیز می‌تواند به مرد نگاه کند و از او کامجویی نماید. خداوند شوهر را لباس زن و زن را لباس شوهر معرفی کرده است که تصویری زیبا از پیوند روانی و عاطفی و جسمانی در بین آن دو است: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (بقره:  187)
(آنان لباس شما هستند و شما لباس آن‌ها هستید).

  1. اینکه زن با مرد بیگانه باشد::

زن بیگانه زنی است که از محارم مرد نباشد، چه خویشاوند باشد مانند دختر عمه، دختر عمو، دختر دایی، دختر خاله، و همسر برادر و دیگر نزدیکان فامیل. و چه از خویشاوندان نباشد و هیچ پیوند خویشاوندی نسبی و مصاهرة ( خویشاوندی سببی) خانوادگی میان آن‌ها نباشد.. 

اسلام قوانین و مقرراتی را در مورد رابطه‌ی مسلمان با زن بیگانه وضع نموده و بدان آبرو را حفظ کرده و درهای شیطان را بر انسان بسته است، کسی که انسان را آفریده به مصالح وی آگاه‌تر می‌باشد، چنانکه خدایتعالی فرموده است: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  (ملک: 14)
(آیا کسی‌که (همه موجودات را) آفریده است، (از حال آن‌ها) نمی‌داند؟ در حالی‌که او باریک‌بین و آگاه است‌ ؟ !). .

  1. اینکه زن از محارم مرد باشد::

منظور از محارم، همه‌ی کسانی است که ازدواج مرد با آن‌ها برای همیشه حرام است، محارم به شرح ذیل‌ است:

نسل، تبار، دودمان، خویشاوندی، نسبت دادن شخص به ..... 1

مادر، یا مادر بزرگ پدری یا مادری. یعنی مادرِ مادر و مادرِ پدر و به همین ترتیب.

2 دختر، یا دخترِ پسر، یا دخترِ دختر و به همین ترتیب.
3 خواهر تنی یا خواهرِ پدری یا خواهرِ مادری.
4 عمه یعنی خواهر تنی پدر یا خواهر پدری یا مادری پدر. عمه‌ی پدر و عمه‌ی مادر در این عنوان داخل هستند.
5 خاله، یعنی خواهر تنی مادر، یا خواهر پدری یا مادری مادر، خاله پدر و خاله مادر از همین گروه هستند.
6 دختر برادرِ تنی یا برادرِ پدری یا مادری و هر چه پائین برود مانند دخترِ پسرِبرادر.
7 دختر خواهر تنی یا پدری یا مادری و هر چه برود مانند دخترِ دخترِ خواهر.
خُسُر و دامادی، خویشاوندی با خانواده همسر، به معنی داماد و خسر نیز بکار می‌رود 8 مادر همسر چه همسر همراه شوهر باشد و یا  او را طلاق داده باشد، بنابراین مادر همسر و مادرِ مادر همسر محرم مطلق است.
9 دختر همسر که از خود شوهر نباشد.
10 همسر پسر و به همین ترتیب هرچه پائین برود مانند همسر پسرِ پسر و پسرِ دختر.
11 همسر پدر و هر چه بالا برود مانند همسر پدرِ پدر و پدرِ مادر.
شیرخواری، مکیدن کودک شیر مادر را  12

مادر رضاعی، یعنی مادری که در دو سال نخست تولد کودک او را پنج بار شیر داده و سیر کرده باشد. اسلام برای این زن حقی قائل شده است؛ چون کودک را شیر داده است.

13

خواهر رضاعی. یعنی دختر زنی که مرد را در زمان کودکی برابر آنچه که قبلا گفته شد شیر داده است؛ و همچنین همه‌ی زنانی که خویشاوندان رضاعی هستند، همچون خویشاوندان نسبی بر مردان حرام می‌شوند، مثلاً عمه و خاله و برادرزاده و خواهر زاده رضاعی [همانگونه حرام هستند که همین نسبت‌های نسبی حرام هستند.]

راهنماي آسان مسلمان

مسلمان راهنمای سایت تسهیل نسخه الکترونیکی از کتاب (راهنمای تسهیل مسلمان) است که معاصر پروژه های راهنمای شرکت بیش از 15 زبان تولید شده اند و ارائه محتوا در تعدادی از قالب الکترونیکی متمایز است.

Modern Guide