You are here

Položaj žene u odnosu na muškarca

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Islam je postavio pravila odnosa između muškarca i žene koji nisu u bračnom ili krvnom srodstvu.

Kada je u pitanju odnos u kojem mogu biti muškarac i žena, tada govorimo o slijedećem položaju i odnosu:

  1. Žena sa kojom je u braku

Muškarcu je dozvoljeno da gleda i uživa u svojoj supruzi kako hoće, a isto to dozvoljeno je i ženi sa svojim suprugom. Uzvišeni Allah naziva supruga odjećom supruzi, a nju naziva odjećom supruga, što odaje jednu krasnu sliku fizičkog, emotivnog i duhovnog povezivanja između njih:  “One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća.” (El-Bekara, 187)

  1. Žena kojoj nije mahrem, odnosno s kojom nije u krvnom, u bračnom ili tazbinskom odnosu

Ženom kojoj muškarac nije mahrem smatra se svaka žena koja ne spada u kategoriju onih s kojima mu je zabranjeno stupiti u brak,svejedno da li je  njegova rođaka: amidžična, tetična ili daidžična, bratova supruga ili ženska osoba po tazbinstvu, ili mu pak nije nikakva rođaka niti je s njom u bilo kakvoj vezi po tazbinstvu.

Islam je uspostavio zakone kojima regulira vezu muslimana sa ženom kojoj nije mahrem s ciljem čuvanja časti, čestitosti i čednosti i kako bi se spriječio šejtanski utjecaj na čovjeka. Stvoritelj čovjeka najbolje zna šta je dobro za njega, kao što i kaže Uzvišeni:  “A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.”  (El-Mulk, 14)

  1. Žena kojoj je mahrem (u vezi putem braka, roda ili tazbinstva)

Mahrem je osoba s kojom se, prema učenju vjere, nikada ne može stupiti u brak zbog rodbinske ili tazbinske veze, a to su sljedeće osobe: 

Rod 1

Majka, nena, s očeve i majčine strane, pranena i tako unedogled tom uzlaznom linijom.

2 Kćerka, unuka, bilo od sina ili od kćerke, i tako silaznom linijom unedogled.
3 Sestra, bila rođena, ili sestra po ocu ili po majci.
4 Tetke, bilo s očeve strane, bile rođene ili samo po jednom roditelju (sestra od oca po ocu ili po majci, ili rođene sestre oca). Uz tetke se ubrajaju i očeve i majčine tetke.
5 Tetke, bilo s majčine strane, bile rođene ili samo po jednom roditelju (sestra od majke po ocu ili po majci, ili rođene sestre majke). Uz tetke se ubrajaju i očeve i majčine tetke.
6 Bratična – bratova kćerka, bilo od rođenog brata ili brata po jednom roditelju, i tako silaznom linijom – kćerka od bratovog sina itd.
7 Sestrična – kćerka od rođene sestre ili polusestre po ocu ili majci, i tako silaznom linijom, kćerka od sestrine kćerke…
Tazbinstvo 8 Punica, majka od punice i tako uzlaznom linijom. Bez obzira da li čovjek živio sa svojom suprugom ili se rastavio, punica je trajni mahrem.
9 Suprugina kćerka iz drugog braka – pastorka.
10 Snaha – supruga od sina ili od unuka i tako silaznom linijom, od praunuka…
11 Maćeha – očeva supruga, djedova supruga i tako uzlaznom linijom.
Dojenje 12

Majka po mlijeku, a to je ona žena koja je zadojila tuđe dijete u prve dvije godine njegovog života najmanje pet puta sitim dojenjima – kojim se dijete zasiti (ne dojenje koje kratko traje, nekoliko gutljaja, da se dijete umiri i ne plače).

13

Sestra po mlijeku, a to je djevojčica koja je u prve dvije godine života dojila najmanje pet puta istu ženu koja je po prethodno opisanom pravilu dojila ili zadojila neko muško dijete. Sve što je zabranjeno po krvnom – rodbinskom srodstvu, zabranjeno je – mahrem je i po srodstvu po mlijeku.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide