You are here

Kişilərə nisbətdə qadınlar:

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

İslam şəriəti yad kişi və qadınların ünsiyyətini tənzimləyən qayda-qanun təyin etmişdir.

Kişilərə nisbətdə qadınlar bir neçə qismə bölünürlər:

  1. Həyat yoldaşı

Kişi öz arvadına baxmaq və ondan yataqda həzz almaq hüququna malikdir. Həmçinin, qadın da eyni hüquqlara sahibdir. Uca Allah zövcəni ər üçün, əri də zövcə üçün libas adlandırmışdır: Onlar sizin, siz də onların libasısınız. (əl-Bəqərə: 187). Bu, ər-arvad arasında mövcud olan zehni, hissi və fiziki əlaqələrin mükəmməl təsəvvürüdür.

  1. Naməhrəm

Kişinin məhrəmi sayılmayan hər bir qadın ona naməhrəmdir. Onun bəzi yaxın qohumları və ya ümumiyyətlə heç tanımadığı yad qadınlar ona naməhrəm sayılır. Naməhrəm qohumlar əmiqızı, bibiqızı, dayıqızı, xalaqızı, qardaşının zövcəsi, ümumilikdə ailəsinə yaxın olan qadınlardır. 

İslam şəriəti iffəti qorumaq və şeytanın hiylə qapılarını bağlamaq üçün kişinin naməhrəm qadınlara münasibətinə dair qayda-qanun təyin etmişdir. Çünki Yaradan, yaradılmışları daha yaxşı tanıyır və onlar üçün xeyirli olanı daha yaxşı bilir. Uca Allah buyurur: Məgər Yaradan (sizin gizli saxladığınız hər şeyi) bilməzmi?! O, (hər şeyi) incəliyinə qədər biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır! (əl-Mulk: 14).

  1. Məhrəm

Məhrəm dedikdə, kişinin evlənməsi əbədi haram edilmiş qadınlar nəzərdə tutulur. Məhrəmlər aşağıdakılardır:

Nəsillikcə olan məhrəmlik 1

Doğma ana, ana və ya ata tərəfdən nənə və belələri

2 Doğma qız, oğulun qızı, qızın qızı və belələri
3 Doğma, yaxud atadanbir və ya anadanbir bacı
4 Doğma bibi, yaxud atanın anadanbir və ya atadanbir bacısı. Atanın və ya ananın bibisi də bura daxildir
5 Doğma xala, yaxud atanın anadanbir və ya atadanbir bacısı. Atanın və ananın xalası da bura daxildir
6 Doğma, yaxud atadanbir və ya anadanbir qardaşın qızı. Bu şəcərədən olanların hamısı bura daxildir. Məsələn, qardaşoğlunun qızı
7 Doğma, yaxud atadanbir və ya anadanbir bacının qızı. Bu şəcərədən olanların hamısı bura daxildir. Məsələn, bacıqızının qızı
Evliliklə olan məhrəmlik 8 Yaşadığı və ya boşadığı zövcəsinin anası. Qaynana və onun anası əbədi məhrəm sayılırlar
9 Zövcəsinin onun belindən olmayan qızı (ögəy qızı)
10 Oğlunun, yaxud oğul və qız nəvəsinin zövcəsi
11 Atanın, yaxud ata və ya ana tərəfdən babanın zövcəsi
Süd əmizdirməklə olan məhrəmlik 12

Süd anası. Əgər bir qadın körpə uşağı öz südü ilə beş dəfə bəsləyərsə, islam şəriəti həmin qadına məhrəmlik hüququ verir

13

Süd bacısı. Bu, yuxarı bənddə deyilən kişini bəsləyən qadının qızıdır. Süd qohumluğuna daxil olanların hamısı, nəsil qohumluğunda olduğu kimi, məhrəm sayılırlar. Məsələn, süd qohumluğu ilə bibisi, xalası, qardaşının və bacısının qızı məhrəm sayılır

Müsəlmanın bələdçisi

Müsəlman vasitəçi guide site bir müasir guide şirkət layihələrin 15-dən çox dildə istehsal və fərqli elektron şablon bir sıra content təmin edilmişdir kitab (Muslim vasitəçi bələdçi) elektron versiyası.

Modern Guide