You are here

Müstehap (Dinen emredilmediği halde yapıldığında sevap kazandıran) namazlar nelerdir?

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Müslüman’ın üzerine, gündüz ve gece saatlerinde kılınmak üzere sadece beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Bununla beraber İslam Dini müslümanı müstehap namazlar kılmaya da teşvik etmiştir. Çünkü bu gibi namazlar, bir taraftan Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya, diğer taraftan da farz namazlarda doğabilecek eksiklikleri tamamlamaya vesile olabilir..

Nafile namazların sayısı çok olup en bilinenleri şunlardır:

  1. Düzenli kılınan (revatip) sünnet namazlar: Bunlar, beş vakit namaza bağlı olarak kılınmaları ve Müslümanların genelde bu namazları terketmemeleri sebebiyle bu şekilde isimlendirilmiştir.

Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kul, Allah için her gün nafile olarak on iki rekât namaz kılarsa Allah ona cennete bir köşk bina eder.” (Müslim,728)

Bu namazlar şunlardır:

 1- Sabah namazından önce iki rekât.

 2- Öğlen namazından önce dört rekât, sonra farz namazın arkasından iki rekat sünnet namazı kılınır.

 3- Akşam namazında sonra iki rekât.

 4- Yatsı namazından sonra iki rekâttır.

  1. Vitir Namazı: Rekâtlarının tek  olması sebebiyle bu şekilde isimlendirilmiş ve nafile namazların en faziletlilerinden sayılmıştır. Müslümanın bu namazı terk etmesi uygun olmaz. Nitekim Hz. Peygamber: “Ey Kur’an Ehli Vitir kılın” (Tirmizi, 453; İbni Mace, 1170) buyurmuştur.

Vitrin kılınacağı en faziletli vakit gecenin sonuna doğru olan zamandır. Müslüman yatsı namazından sonra herhangi bir vakitte fecr (tan vakti)’e kadar vitir namazını kılabilir.

En az üç rekâttan oluşur. Kişi dilerse son üç rekattan önce dilediği miktarda ikişer rekat kılarak bu sayıyı artırabilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) vitri on bir rekât kılardı.

Son rekatta rukuya varmadan önce veya ruküdan sonra kunut duası diye bilinen duayı okur. Sonra ellerini kaldırır ve istediği ne varsa Yüce Allah’tan (c.c.) niyaz eder.

Nafilelerle Allah’a yaklaşmak, Allah’ın sevgisini kazanmaya ulaştırır.

İstiskâ (yağmur duası) Namazı

Bu, yağmurların azalması sebebi ile yeryüzü kurak bir hal alıp, kullar zarara uğradığında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tavsiye ettiği bir namazdır. Bu namazın mümkünse açık yerlerde ve meydanlarda eda edilmesi uygundur. Mescitlerde de yerine getirilebilir.

Namaz kılanlar, günahlarından tövbe etmiş, alacaklıların haklarını sahiplerine vermiş, Allah rızası için sadaka vermiş veya bunlara benzer insanlara iyilik yapmak olarak anılabilecek ve  Allah’ın rahmetine vesile olacak sebepleri yerine getirmiş olup af dileyerek, huşu içerisinde bu namazı kılarlar.

Namazın kılınış şekli:

İstiskâ namazı, imamın açıktan okuduğu bayram namazı gibi iki rekâttır.  Namazda her rekât öncesi çok sayıda tekbir getirilmesi uygun görülmüştür. Birinci rekatta kıraattan önce  başlangıç tekbiri dışında altı tekbir alınır. İkinci rekâtta ise secdeden kalkış tekbiri dışında beş tekbir alınır.

Bundan sonra imam, ısrarlı bir şekilde tövbe ve yakarışlarla yüklü  bir hutbe okuyarak Yüce Allah’tan (c.c.) rahmetiyle yağmur göndermesini ister.

Mescid-i Nebevi’nin avlusunda yağmur namazı kılınması.

İstihare Namazı

Bu namaz,  yapılmaya niyet edilen bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığını bilmek için kılınan bir namazdır. Böyle bir durumda iki rekât namaz kılıp bundan sonra Peygamber (s.a.v)’in ashabına öğretmiş olduğu  duayı okur. Dua şudur: “Allah’ım senin ilmine göre hayrı diliyorum, kudretinden güç istiyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin, ben bilemem. Üstelik  sen gizli olanları da bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan o (işi) benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnut eyle.” (Buhari, 1162)

İnsanın, dünyası ve ahireti için hayırlı olanı seçmek için Rabbinden yardım istemesi ne güzeldir. 

Duha (kuşluk) Namazı

Faziletli bir ibadet olduğu ve kılana büyük bir sevap verileceği belirtilen müstehap namazlardandır. En azı iki rekâttır. Güneş bir mızrak boyu yükseldikten itibaren zeval (güneşin zirveye ulaşma) vaktine kadar kılınabilecek nafile namazdır.

Küsuf (Güneş Tutulması) Namazı

Güneş Tutulması normal olmayan olağanüstü bir durumdur. Bu durumda güneş veya ayın ışığı tamamen veya kısmen kaybolur. Bu kozmik olay, Allah’ın yüceliğine ve kâinata hükümranlığına delalet eden bir delildir. İnsanın dikkatini çekerek adeta Allah’ın azabından korkması ve sevabını umması için gafletinden uyanması gerektiğini vurgular.

Peygamber (s.a.v.) “Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından dolayı tutulmaz.  Ay ve güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin” (Buhari, 993) buyurmuştur.

Küsûf namazı nasıl kılınır?

Güneş Tutulması namazı, içerisinde dört  rüku içeren  iki rekâtlı bir namazdır.  Şu şekilde kılınır; Birinci rekâtta rükûdan kalktıktan sonra secdeye gitmeden önce tekrar Fatiha’yı ve Kur’an’dan ayetler okur, sonra tekrar ikinci  rükûya gidip rükûdan kalktıktan sonra secdeye gider. İki secde arasında  oturur. Bu tam bir rekâttır. Secdeden kalktıktan sonra birinci rekâtta yaptıklarının aynısını ikinci rekatta da yapar.

Gökbilimcilerin ay tutulmasının tarihini bilmesi ve bu olguyu bilimsel olarak açıklaması hiç şüphesiz Mümin’in bu kusursuz sistemin yaratıcısı Allah’a karşı olan korku ve saygısını artırır. Güneş veya ay ışınlarının çok kısa bir sürede dünyaya gönderilmesi Allah’tan (c.c.) kıyamet gününe bir hatırlatma gibidir.Bu kurallar tamamen değiştirildiğinde güneş batıdan doğacak ve sonra ışığı sönüp gidecektir.

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide