Namaz

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Namaz'ın Manası 

Namaz’ın asıl manası duadır. Namaz, kulun Rabbi ve Yaratıcısı ile bağlantı kurması demektir. Dolayısıyla kulluğun en yüce anlamları olan Allah’a yönelme  ve O’ndan yardım isteme makamı  namazda oluşur. Çünkü kul, namazdayken yalvarıp yakararak Rabbine dua eder. Böylelikle ruhu arınır, kendi gerçek haliyle  yaşadığı dünyanın hakikatini kavrarken, Mevla’sının yücelik ve rahmetini kalbinin derinliklerinde hisseder. Böylelikle namaz, kişiyi Allah’ın dinini dosdoğru yaşamaya, zulüm, kötülük ve isyanlardan uzaklaşmaya götürür. Nitekim Yüce Allah Kur’an’da “Muhakkak ki, namaz hayasızlıktan ve kötülükten alı kor.” (Ankebut, 45), buyurmuştur.

‘’Muhakkak ki namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.’’ ( Ankebut : 45)

Namaz'ın Fazileti

Namaz bedeni ibadetlerin en faziletlisi ve şanı en yüce olanıdır. O kalp, akıl ve dilin hep birlikte harekete geçtiği bir ibadettir. Namazın ehemmiyeti ve önemi birçok yerde belirtilmiştir.

Namaz En Yüce Mertebeye Sahiptir

  1. İslam’ın şartlarının ikincisidir. Nitekim Peygamber (s.a.v) “İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık etmek ve namaz kılmak…” (Buhari, 8; Müslim, 16) buyurur. Bir binanın rüknü, üzerine dayandığı temeli ve onsuz ayakta duramadığı şeydir.
  2. Şer’i deliller Müslümanlarla kafirler arasındaki farkı, namaz kılmak olarak belirtmişlerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) “Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketme vardır.” (Müslim, 82). “Bizimle onlar arasında ki (fark oluşturan) taahhüt namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur.” (Tirmizi, 2621; Nesai,463) buyurmuştur.
  3. Yüce Allah hastalık, sağlık, savaş, barış, ikamet ve yolculuk gibi her durumda namaz kılmayı emretmiştir. Her kişi kendi gücüne göre onu yerine getirir. Nitekim Allah (c.c.) “Namazlara devam edin”, (Bakara, 238) buyurmuştur. Bir başka ayette de mümin kullarını şöyle vasıflandırmıştır. “Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler.” (Müminun, 9)

Namaz'ın faziletleri

Namazın faziletleri ile ilgili kitap ve sünnette birçok delil gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Günahlar için kefarettir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) “Beş vakit namaz, Cuma namazı, daha sonraki Cuma namazına kadar, büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe günahlar için kefarettir” (Müslim, 233; Tirmizi, 214), buyurmuştur.
  2. O, hayatının tümünde müslümanı hayra götüren ve kötülükten uzaklaştıran bir ışık ve bir nurdur. Nitekim Kur’an’da “Muhakkak ki, namaz hayasızlıktan ve kötülükten alı kor.” (Ankebut, 45), buyrulmuştur. Aynı konu ile ilgili Hz. Peygamber de “Namaz bir nurdur.” (Müslim, 223) buyurmuştur.
  3. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer namazı kabul edilirse diğer amellerinin hepsi kabul edilir. Fakat namazı geri çevrilirse diğer amelleri de geri çevrilir.  Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v)’den gelen bir hadis şöyledir. “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer namazı kabul edilirse diğer amellerinin hepsi kabul edilir, Fakat namazı kabul edilmezse diğer amelleri de kabul edilmez.” (Taberani, El mu’cem El evsat, 1859)

Namaz, müminin Rabbine yakarışta bulunduğu zamanların en lezzetlisidir. Zira, namazda Yüce Allah’a yakınlık duyarak , güven ve huzur bulur.

  • Namaz, Hz. Peygamber (s.a.v.) için lezzetlerin en yücesiydi. Şöyle buyurmuştur; “Namaz, benim gözümün nurudur.” (Nesai, 3940)
  • Namaz, Hz. Peygamber (s.a.v.) için lezzetlerin en yücesiydi. Şöyle buyurmuştur; “Namaz, benim gözümün nurudur.” (Nesai, 3940)
  • Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.)’i rahatsız eden veya canını sıkan bir durum söz konusu olduğunda namaza yönelirdi. (Ebu Davud, 1319)

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide