You are here

İslam Hayat Dinidir

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

İslam, ahiret hayatıyla, dünya hayatı arasında dengeyi sağlayan bir dindir. Zira dünya, müslümanın, dünya ve ahirette yararını görmek, meyvelerini toplamak üzere eylemler sergilediği, hayatın her alanında hayırlı faaliyetleri ektiği, diktiği bir çiftliktir. Böyle bir tarım ve ekim, ancak kararlılık ve ciddiyetle dolu ümitli bir gönülle hayata yönelmek ve onunla ilgilenmekle olur. Bu da ancak aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

Yeryüzünü imar etmek

Yüce Allah bu konuda “O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizi orada yaşattı..) (Hûd, 61) buyurmaktadır. Bu ayet göstermektedir ki, Allah bizi bu yerkürede yaratırken  kolaylık dini olan İslam’ın prensipleriyle çelişmeden  insanlığa hizmet edecek  şekilde, onu imar ederek, uygarlık ve medeniyetle geliştirip  düzene sokmamızı emretmiştir.  En zor durum ve şartlarda bile onu imar edip  geliştirmemizi en yüce gaye ve ibadetlerden saymıştır. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.v); bir Müslüman bir ağaç fidanını   dikmek üzereyken  kıyamet kopsa bile  onu diksin, çünkü böyle hayırlı bir işi yerine getirmek onun için  sadakadır. (el-Müsned, 2712)

İnsanlarla iç içe olmak

İslam, iyileştirme, imar ve uygarlık faaliyetlerinde tüm insanlarla beraber çalışmaya; dinleri, kültürleri farklı da olsa, yüce davranışlar sunmada onlarla beraber olmaya, ahlaki derecelerin en yükseğiyle insanlarla iletişim kurmaya ve onlarla iç içe bulunmaya çağırırken insanlardan soyutlanmanın, inzivaya çekilmenin, toplumdan uzak kalmanın, davetçilerin ve iyilik elçilerinin yöntemi olmadığına dikkat çeker. Bundan dolayı peygamber (s.a.v) insanlarla iç içe olan, onların sebep olduğu sıkıntılara sabreden kişinin, insanları terk eden ve uzaklaşan kişiden daha hayırlı olduğunu söylemiştir. (İbnMace, 4032)

İlim Dini

Kur’an’dan peygambere inen ilk emrin “oku” olması bir rastlantı değildir. Bundan dolayı İslam’ın insanlık için yararlı olan bütün bilimleri teşvik ettiği ve hatta müslümanın ilim ve bilgi talebi için girdiği yolun kendisini cennete götürecek bir yol olduğu İslam düşüncesinde vurgulanmıştır. Nitekim Peygamber (s.a.v) “Kim ilim sahibi olmak arzusuyla bir yola girerse Allah da onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. (İbn Hibban, 84) 

Dolayısıyla diğer dinlerde olduğu gibi İslam, dinle ilim arasında bir savaşı tanımamıştır.  Bunun tam aksine, insanlığın yararına olduğu sürece ilme destek veren, onu hem öğrenmeye hem de öğretmeye davet ederken onun yolunu aydınlatan bir ışık olmuştur İslam dini.  

Bundan dolayı Allah insanlara hayrı öğreten alimi yüceltmiş ve onu en yüksek derecelerle taçlandırmıştır. Peygamber de, insanları hayra çağıran öğretmene bütün yaratılmışların dua ettiğini söylemiştir. (Tirmizi. 2685)

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide