You are here

İslam’da Kadının Konumu

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

 

Allah (c.c.) kadını değerli kılarak erkeğe, başlarına kakmadan eşi, annesi ve kızı için harcama yapmayı farz kılmıştır.

İslam, kadını onurlandırarak onu erkeğe kölelikten ve toplumda değersiz bir meta olmaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmuştur. Böylelikle kadın, cemiyette ağırlığı ve saygınlığı olan, birçok konuda erkekle eşit haklara sahip bir birey konumuna gelmiştir. Kadının saygınlığıyla alakalı bazı örnekler:

  • İslam kadına mirastan hakkını, adil ve cömert bir şeklide taksim ederek vermiştir. Kadın mirastaki payı açısından bazı durumlarda erkekle eşitlenmiş, bazı durumlarda da payı, erkeğe yüklenen eşinin nafakası veya kadının akrabalık bağları sebebiyle erkekten farklı kılınmıştır.
  • Farklı birçok işlerde ikisi de eşit tutulmuş olup, ticari, finansal ve alışverişe dair işlemlerin hepsinde bu eşitlik geçerlidir. Bu noktadan hareketle Hz. Peygamber (s.a.v.): “Şüphe yok ki, kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve bir eşidir” (Ebu Davud, 236) buyurmuştur.
  • Kadına eşini seçme hürriyetini vermiş ve kadına çocukların eğitiminde büyük bir mesuliyet yüklemiştir. Bir hadis-i şerifte bu konuya şöyle dikkat çekilmiştir: “Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur.” (Buhari, 853; Müslim, 1829)
  • İslam kadına evlendikten sonra kendi ismini ve soyadını koruma hakkını vererek babasının soyuna olan mensubiyetini elinden almamış, bilakis babası ve ailesine olan soy bağlılığı devam etmiştir.
  • İslam erkeğe, eş, anne ve kız gibi nafakası kendi üzerine görev olan kişilere, başlarına kakmaksızın harcamada bulunmasını ve onlara elinden geldiği kadar  ilgi ve ihtimam göstermesini emretmiştir.
  • Öyle ki İslam, kendi akrabası olmasa bile, kimsesi olmayan muhtaç ve geçinmekten aciz kadınlara, dul ve yetimlere hizmet etmeyi davranışların en faziletlisi ve en şereflisi sayarken, insanların bu gibi hizmetlerde birbirleriyle yarışmalarını istemiş ve bunları Allah katında kabule şayan ibadetler olarak telakki etmiştir. Bu noktaya dikkat çeken Hz. Peygamber (s.a.v.): “Kocası ölmüş bir kadına veya muhtaç birisine yardıma koşan kişi, Allah yolunda cihat eden, usanmaksızın her gece namaz kılan ve ara vermeden sürekli oruç tutan kişi gibidir.” (Buhari, 5661; Müslim, 2982) buyurmuştur.

İslam’ın Özen Gösterilmesini İstediği Kadınlar

‭ ‬

Anne: Ebu Hureyre’den gelen bir rivayette birisi Hz. Peygamber’e gelmiş ve ona şöyle bir soru yöneltmiştir. “İnsanlar içinde bana en yakın olan ve üzerimde en çok hakkı bulunan kimdir?  Hz. Peygamber (s.a.v.) de cevaben “Annen” deyince adam “daha sonra kim?” diye tekrar sordu. O tekrar” Annen” dedi. Adam üçüncü kez “ daha sonra kim? “ diye sorunca O yine “Annen” diye cevapladı. Adam son olarak “ daha sonra kim?” deyince bu kez “Baban” dedi.” (Buhari, 5626; Müslim, 2548)

Kız çocuğu: Bu konuda Ukbe İbni Amir’den rivayetle Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle demiştir: “Kimin üç kız çocuğu olur, onlara sabreder, onları kendi çaba ve gayreti ile yedirir içirir ve giydirirse onlar kıyamet gününde  onu  ateşten koruyan bir perde olurlar.” (İbni Mace, 3669)

Eş: Hz. Aişe (r.a.) bu konuda Hz. Peygamberin (s.a.v.) şöyle dediğini nakletmektedir: “Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır. Ben aileme karşı sizin en hayırlınızım” (Tirmizi, 3895)

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide