You are here

Najveća blagodat darovana čovjeku

quran and islamic books

Uzvišeni Allah obasuo je čovjeka mnogim blagodatima, čiji nam broj nije poznat, i doista svako od nas pojedinačno uživa u njima i koristi ih. On nam je podario sluh i vid, a mnogima je ta blagodat uskraćena. On nam je darovao razum, zdravlje, materijalna dobra, porodice..., ustvari, On nam je potčinio cijeli svemir: Sunce, nebesko prostranstvo, Zemlju i sve što na njoj postoji i živi: “Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati...” (En-Nahl, 18)

 Sve ove blagodati prestaju sa završetkom čovjekovog kratkog života, međutim, jedna jedina blagodat koja se ne prekida smrću, već traje i nastavlja donositi smirenost i sreću i na drugom vječnom svijetu, jeste blagodat upute u islam, a to je najveća blagodat koju je Svemilosni Allah poklonio Svojim robovima.
Uzvišeni je Allah ovu blagodat posebno pripisao Sebi, za razliku od Svojih drugih blagodati: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”  (El-Maida, 3)
Ima li veće blagodati od one kojom je Svemilosni Allah izveo čovjeka iz tmine na svjetlo i ukazao mu na pravu vjeru kojom je On zadovoljan, kako bi čovjek mogao da ispuni misiju i zadatak, radi čega je i stvoren: da se samo Uzvišenom Allahu klanja i pokorava, a time ostvari spokoj na dunjaluku i vječnu nagradu na ahiretu!
Koliko je samo velik Božiji dar nama kada nas je izabrao i počastio da budemo pripadnici najboljeg ummeta – zajednice koja se ikada pojavila među ljudima, da nosimo riječi la ilahe illallah – svjedočanstvo da nema drugog boga osim Allaha, zbog čega su poslanstvom krunisani svi Božiji izaslanici, Allah im mir i spas darovao.
 Kada su neke neznalice pomislili da se blagodat i dobro njihovog prihvatanja islama nalazi u njihovim rukama, počeli su prigovarati Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, međutim, Sveznajući Allah podsjetio ih je da su blagodat i dobro od Njega i da pripadaju samo Njemu, jer On im je ukazao i olakšao Put upute i prihvatanje islama. Uzvišeni je objavio: “Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: ‘Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.’” (El-Hudžurat, 17)
Allahove blagodati prema čovjeku su neizmjerne, ali samo jednu blagodat Uzvišeni Allah izdvaja i na nju nas podsjeća, a to je blagodat islama: upute u pokornost Njemu i spoznaje Njegove jednoće.
Da bi ova blagodat potrajala i postala dijelom nas, potrebno je da na njoj stalno zahvaljujemo. Uzvišeni je rekao: «Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.» (Ibrahim, 7)

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide