You are here

Obmana i neupućenost u osobine predmeta kupoprodajnog ugovora

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

2- Obmana i neupućenost u karakteristike predmeta kupoprodajnog ugovora

Ovo se odnosi na svaki poslovni ugovor u kojem ima nekih nepoznanica, što može biti razlog za svađu i neslaganje između dvije strane ili nanošenje nepravde jednoj od ugovornih strana.

Islam je, s ciljem preventivnog djelovanja i izbjegavanja nepravde i obmane, zabranio varanje – obmanu kupca ili sklapanje ugovora o predmetu prodaje, a o kojem kupac nema potpuno saznanje, čak i onda ako su ugovorne strane saglasne da pristupe potpisivanju ugovora uz ove propuste.

Islam je zabranio svaki poslovni ugovor  u kojem ima nepoznanica i nedorečenih stvari koje mogu postati sporom i predmetom sukoba u budućnosti.

Primjeri kupoprodaje u kojima se primjećuje obmana i neupućenost u karakteristike predmeta kupoprodaje

  1. Prodaja plodova prije sazrijevanja dok još nisu spremni za ubiranje, zbog mogućnosti njihove kvarnosti ili propadanja prije sazrijevanja.
  2.  Plaćanje određenog iznosa za robu u zatvorenoj ambalaži, ne poznajući šta je u njoj: možda je neka dragocjena stvar, a možda i bezvrijedna. Isti je slučaj i sa prodajom stvari koju prodavac ne posjeduje ili što se ne može isporučiti kupcu.

U kojim prilikama neupućenost u karakteristike robe – predmeta kupoprodajnog ugovora utječe na sam kupoprodajni ugovor?

Ako  neupućenost u karakteristike (mahane) robe – predmeta kupoprodajnog ugovora nije svrha samog kupoprodajnog ugovora, već je njegova prateća stvar, te je zanemariva i neznatna, u tom slučaju neće utjecati na  ispravnost ugovora i neće ga svrstavati u domen harama – nedopuštene vrste poslovanja.

3- Nepravda, otuđivanje tuđe stvari, uzurpiranje i prisvajanje silom

Nepravda je najgusniji odnos čovjeka prema drugom čovjeku, koji je islam zabranio. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Nepravda je tmina na Sudnjem danu.” (El-Buhari, 2315, i Muslim, 2579)
Prisvajanje tuđeg, otimanje ili uzurpacija jedan je od velikih grijeha, makar to bila i mala vrijednost, za koju Uzvišeni prijeti žestokom kaznom na ahiretu. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko nepravedno prisvoji koliko pedalj tuđe zemlje, na Sudnjem će danu biti natovaren za toliku mjeru sa svih sedam zemalja.” (El-Buhari, 2321, i Muslim, 1610)

Neki primjeri nepravde u kupoprodajnim – materijalno-poslovnim odnosima

  1. Prevara i obmana s ciljem bespravnog stjecanja  koristi i imovine, što je jasno zabranjeno kako nas o tome obavještava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Ko nas vara, nije od nas” (Muslim, 101).  Povod  izricanja navedenog hadisa jest događaj u kojem se navodi da je Allahov Poslanik,  Allah mu mir i spas darovao, naišao pored čovjeka koji je prodavao žito na pijaci, skupljeno na kamari, pa je Poslanik gurnuo ruku u njega i osjetio vlažnost, te je upitao: “Vlasniče žita, šta je ovo?!”, a ovaj odgovori: “Nebo (kiša) ga raskvasilo.” Na ove njegove riječi, Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, reče: “Zašto ga nisi stavio na vrh kako bi ljudi to mogli vidjeti?!”, dodajući: “Ko nas vara, nije od nas.” (Et-Tirmizi, 1315)
  2. Pravna dovijanja (traženje “propusta” u zakonu) s ciljem bespravnog uzimanja tuđe imovine, tako što će svojom oštroumnošću i domišljatošću, pravnim putem, iako sudska presuda nepravdu ne može opravdati i ozakoniti, prisvojiti tuđe, koje mu ne pripada. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ja sam čovjek, a vi se tužite preda mnom. Možda neko bolje iznese svoj dokaz od drugoga, pa na osnovu toga presudim u njegovu korist. A kome presudom dodijelim pravo njegovog brata (koje mu ne pripada), neka ga ne uzima, jer sam mu time dodijelio dio džehennemske vatre.” (El-Buhari, 6748, i Muslim, 1713)
  3. Prisila nije dopuštena u bilo kojem obliku poslovanja, jer poslovni ugovori nisu valjani, osim uz pristanak i zadovoljstvo obje ugovorne strane.  Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kupoprodaja je ispravna samo uz dobrovoljni pristanak.” (Ibn Madža, 2185)
  4. Mito, korupcija, davanje novca ili činjenje usluge kako bi putem toga ostvario pravo koje ne zaslužuje ubraja se u postupke iz reda najvećih grijeha i najopakije nepravde.  Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, prokleo je davaoca i primaoca mita. (Et-Tirmizi, 1337)

Mito i korupcija neće se raširiti u nekom društvu a da ga neće uništiti i rastočiti, usporiti njegov napredak i opći razvoj.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide