Poslovni i materijalni odnosi

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Svi dopušteni poslovi i zanimanja časni su i donose nagradu muslimanu ako ih obavlja sa dobrim nijetom.  

Uzvišeni Allah naređuje čovjeku da se trudi u stjecanju opskrbe na zemlji, te na razne načine podstiče u ostvarenju tog cilja, što se jasno primjećuje putem sljedećeg:

Islam je zabranio prosjačenje i traženje od drugih sve dok čovjek može vlastitim radom privređivati. Upozorio je da oni koji traže od drugih, a sami mogu raditi, gube ugled i položaj kod Svevišnjeg Allaha, a i kod ljudi. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko među vama bude prosjačio, susrest će Uzvišenog Allaha a na njegovom licu neće ostati ni komadić mesa.” (El-Buhari, 1405, i Muslim, 1040)

U drugom predanju Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kazao je: “Koga zadesi siromaštvo pa se okrene ljudima, neće se riješiti siromaštva, a ko se okrene Uzvišenom Allahu, Allah će mu uskoro bogatstvo podariti.” (Ahmed, 3869, i Ebu Davud, 1645)

Sva zanimanja i djelatnosti: uslužna, proizvoda, ulagačka, časna su djela i poslovi kojih se ne treba stidjeti sve dok su u okvirima poštenja i halal – dopuštenog poslovanja. Vjerski izvori prenose nam da su Allahovi izaslanici ljudima radili i bavili se uobičajenim poslovima i zanimanjima kojima su se bavili i njihovi sunarodnjaci. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, kaže: “Nijedan poslanik nije odabran za poslanstvo, a da prije toga nije bio pastir ovaca” (El-Buhari, 2143). Vjerovjesnik Zekerijja bio je stolar (Muslim, 2379) i svi drugi poslanici radili su neke slične poslove.

Onaj ko s dobrom namjerom pristupa poslu, želeći time zadovoljiti svoje potrebe i potrebe svoje porodice da ne traže od drugih, te s ciljem da pomaže siromašnima i potrebnicima, imat će nagradu za svoj trud i rad, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Doista nećeš udijeliti nikakvu vrijednost kojom želiš nagradu svoga Gospodara, pa čak i zalogaj koji staviš u usta svoje supruge, a da ti se to neće ubrojati u sadaku – milostinju.” (El-Buhari, 56, i Muslim, 1628)

Polazna šerijatska osnova u pogledu poslovno-materijalnih odnosa – pravilo načela

Polazna šerijatska osnova u pogledu svih poslovno-materijalnih odnosa (pravilo načela): prodaje, kupovine, zakupnine i svih drugih poslovno-materijalnih odnosa i djelatnosti među ljudima, jeste ibaha – dozvoljenost i dževaz – dopustivost, izuzimajući iz toga nedopustive radnje i odnose radi načelne zabrane nečega ili zabrane zbog posljedičnog ishoda.

Izvorno – načelno zabranjene stvari

To se odnosi na ono što je Uzvišeni Allah kategorizirao kao haram – zabranjeno, nedopustivo samo po sebi, kao predmet ili pojava u svojoj osnovi, biti. Takve stvari ili djela nije dopušteno uzimati za predmet poslovno-materijalnih odnosa i ugovora, prodavati ih, kupovati, iznajmljivati, proizvoditi, reproducirati i stavljati ih u poslovno-pravni opticaj među ljudima.

Primjeri izvorno – načelno zabranjenih stvari  kojima se ne može trgovati

  • Pas i svinja
  • Uginule životinje – krepalina i njihovi dijelovi (koža, kost…)
  • Vino, alkohol i sva pića na alkoholnoj bazi 
  • Opojne droge i sve što šteti i narušava zdravlje
  • Sredstva za širenje nemorala i bestidnosti: audio i video materijali, internetski portali i časopisi s nemoralnim, vulgarnim i pornografskim sadržajem.
  • Kipovi, statue i svi drugi predmeti i rekviziti kojima se ljudi klanjaju pored Uzvišenog Allaha i koriste ih u idolatrijskim obredima.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide