You are here

Vjera znanja i nauke

Nije slučajnost da su prve objavljene riječi Kur’ana vjerovjesniku Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao, bile: “Uči, čitaj!”

Islam, bez ikakve dvojbe, podstiče na izučavanje i razvijanje svih za ljude korisnih nauka i naučnih disciplina do te mjere da je put učenja i kretanja muslimana u naučnom izgrađivanju kvalificiran kao put do Dženneta. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko krene na put s ciljem stjecanja znanja, Allah će mu time olakšati put do Dženneta.” (Muslim, 2699, i Ibn Hibban, 84) 
Islam ne poznaje sukob ili raskol između vjere i nauke, kao što je to slučaj u nekim drugim religijama. Islam je utemeljio potpuno drugačije načelo: nauka je svjetlo i stub vjere i islam poziva čovjeka da uči i podučava sve dok nauka služi i koristi čovječanstvu.  
U tome se otkriva i razlog zašto je islam počastio i podigao ugled onoga koji ljude  podučava dobru, pa nas Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, obavještava da svako stvorenje moli za onoga koji ljude podučava i uči ih dobru. (Et-Tirmizi, 2685)

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide