You are here

Značenje dva šehadeta – svjedočenja

Smatrati istinitim izjave i nagovještaje Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, zatim prihvatati i izvršavati  njegove naredbe i izbjegavati zabrane, uz  robovanje i pokoravanje  Uzvišenom Allahu, povodeći se u tome za praksom Poslanika, Allah mu mir i spas darovao.

Šta obuhvata vjerovanje i svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik 

 1. Smatrati istinitim govor i nagovještaje Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, u bilo kojem segmentu života, od čega ćemo napomenuti sljedeće: 
 • Gajb – skrivene stvari, kao što su Sudnji dan, Džennet i njegove ljepote, džehennemska vatra i patnje u njoj…
 • Nagovještaji događaja i zbivanja na Sudnjem danu, te onoga što će mu prethoditi  i predznaci koji će ga najaviti.
 • Kazivanja o drevnim prijašnjim narodima i dešavanjima između njih i Allahovih vjerovjesnika koji su im dolazili.
 1. Poslušnost Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, u onome što je naredio ili zabranio, a odnosi se na sljedeće:  
 • Izvršavanje zapovijedi Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, s uvjerenjem da on ne govori po svom nahođenju, već da je to dio Objave koja mu se dostavlja. Svevišnji je u vezi s tim kazao: “Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu.” (En-Nisa, 80)
 • Izbjegavanje djela koja je zabranio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, bilo da su to neki grijesi, loše ponašanje ili štetni postupci, s uvjerenjem da nam je to zabranio zbog mudrosti i koristi poznate Uzvišenom Allahu i radi našeg dobra, makar to nama ponekad ostalo nedokučivo ili nepoznato.  
 • Uvjerenje da poslušnost Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, u onome što je naredio ili zabranio, donosi korist nama samima u životu na ovome svijetu i u životu poslije smrti – ahiretu.  Uzvišeni je rekao: “...i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana.” (Alu Imran, 132)
 • Vjerovanje da onaj ko krši naloge Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, zaslužuje prijekor i bolnu patnju, o čemu je Svevišnji u Kur’anu kazao: “Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovom (Poslanikovom), da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” (En-Nur, 63)
 1. Allahu robujemo – činimo ibadet samo na način kako nam je pojasnio Allahov Poslanik,a to, između ostalog podrazumijeva sljedeće:
 • Oponašanje Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, u vjerskim i svjetovnim stvarima: uputi, načinu življenja, dobročinstvu, u riječima, djelima, onome što je nekome odobrio ili potvrdio. Njegov put, praksa, naša je trasa za slijeđenje i djelovanje, jer se čovjek – rob Božiji približava svome Gospodaru, Uzvišenom Allahu, i stječe veći položaj kod Njega na osnovu dosljednosti i privrženosti sunnetu – praksi Allahovog Poslanika i njegovoj uputi, Allah mu mir i spas darovao. Svemogući je u Kur’anu objavio: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’” (Alu Imran, 31)
 • Šerijat – vjerozakon upotpunjen je i usavršen. Allahov Poslanik,  Allah mu mir i spas darovao, dostavio nam je od Boga objavljenu vjeru, a propisi i nalozi vjere – šerijat, savršeni su i upotpunjeni, bez  ikakvog nedostatka. Prema tome, nikome nije dopušteno da uvodi i uspostavlja novu vrstu ili formu ibadeta koji Allahov Poslanik,  Allah mu mir i spas darovao, nije dostavio i ustanovio.
 • Allahov šerijat – vjerozakon podoban je za svako vrijeme i mjesto. Propisi vjere i nalozi šerijata spomenuti u Allahovoj Knjizi ili sunnetu – praksi Allahovog Poslanika,  Allah mu mir i spas darovao, podobni su za svako vrijeme i svako mjesto, jer interes, dobro i potrebe ljudi najbolje poznaje njihov Stvoritelj, koji ih je stvorio iz ničega, bez početne materije, i izveo u pojavni svijet.
 • Usklađenost našeg djelovanja sa sunnetom – praksom Allahovog Poslanika,  Allah mu mir i spas darovao. Da bi neki ibadet – oblik pokornosti Allahu bio prihvaćen kod Uzvišenog Allaha, potrebno je da bude popraćen iskrenom namjerom – nijetom da se taj ibadet čini samo radi Uzvišenog Allaha i da bude u skladu sa sunnetom – praksom Allahovog Poslanika,  Allah mu mir i spas darovao. O tome je Uzvišeni Allah rekao: “Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” (El-Kehf, 110)
  Kur’anski pojam “dobra djela”, znači: ispravna djela koja su u skladu sa sunnetom – praksom Poslanika, Allah mu mir i spas darovao.
 • Zabrana uvođenja novotarija, bidata u vjeri. Ko uvede neko djelo ili ibadet – oblik pokornosti Uzvišenom Allahu, koji se ne podudara sa  praksom – sunnetom Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, želeći time manifestirati pokornost i poslušnost Uzvišenom Allahu, kao naprimjer da promijeni formu obavljanja namaza, takav se smatra neposlušnim Poslaniku i rušiteljem njegovih principa, pa će mu ta djela biti odbačena. Uzvišeni u vezi s tim kaže: “Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovom (Poslanikovom), da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” (En-Nur, 63) A Poslanik islama, Allah mu mir i spas darovao, u tom je kontekstu rekao: “Ko u ovu našu vjeru uvede nešto novo, što njoj ne pripada, bit će mu odbačeno (kod Boga neprihvaćeno).” (El-Buhari, 2550, i Muslim, 1718)
 1. Ljubav prema Poslaniku

Ko posvjedoči da je Muhammed Allahov poslanik, Allah mu mir i spas darovao, i čvrsto vjeruje u to, obavezan je izgraditi unutarnji osjećaj po kojem će mu Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, biti draži od svega drugoga, pa i od sebe samoga. O tome se u predanju navodi: “Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok mu ja (Poslanik) ne budem draži od njegovih roditelja, i njegove djece i svih drugih ljudi.”  (El-Buhari, 15, i Muslim, 44)

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide