You are here

Najbolji i najvredniji zikr

To su tri zadnje kratke sure u Kur’anu koje se ubrajaju među najodabranije sure Allahove Objave.

  1. Sura El-Ihlas

To je jedna od najodabranijih sura u Kur’anu. Po vrijednosti, ona je ravna trećini Kur’ana, kako se navodi u predanju Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, koje je zabilježeno u hadiskim zbirkama. (El-Buhari, 6267, i Muslim, 811)

Tekst i prijevod sure El-Ihlas
“Kulhuvallahu ehad. Allahus-Samed. Lem jelid, ve lem juled, ve lem jekullehu kufuven ehad.
Reci: On, Allah – jedan je. On je Neograničeni Gospodar, kojeg svako treba moliti za pomoć i milost. Nije rodio, niti je rođen. Njemu niko nije ravan.” 

Reci: On, Allah – jedan je: 

Ovo je imperativ – naredba Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, da kaže i obznani da je Allah samo jedan i da On nema sudruga u ibadetu i vlasti.

On je Neograničeni Gospodar, kojeg svako treba moliti za pomoć i milost:  

Allah je taj kojem sva stvorenja vape za pomoć, kod Njega sklonište traže i Njega mole da ispuni njihove potrebe. 

Nije rodio, niti je rođen: 

On je čist od onoga što Mu pripisuju da ima sina, niti je On rođen, već je Prvi, koji rođen nije, niti je Njemu nešto prethodilo, On je sve stvorio iz ničega, a prije Njega nije bilo ništa.

Njemu niko nije ravan:

Njemu niko nije sličan, niti ravan, niko nema ono što On ima. On je jedan i jedini po Svojim svojstvima– sifatima i radnjama – ef‘alima.

  1. Sura El-Felek 

Tekst i prijevod sure El-Felek
“Kul eu‘zu bi Rabbil-felek. Min šerri ma halek. Ve min šerri gasikin iza vekab. Ve min šerrin-neffasati fil-‘ukad. Ve min šerri hasidin iza hased.
Reci: Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada tmine razastre, i od zla smutljivca kada smutnju sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”

 Reci: Utječem se Gospodaru svitanja: 

Svitanje je jutro, svanuće. Ovim ajetom Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, naređuje se da zatraži zaklon i zaštitu kod Svemogućeg Allaha od zla koje se jutrom pojavljuje, jer je On Gospodar jutra i svega drugoga.  

Od zla onoga što On stvara: 

Od zla svega što postoji i što čovjeku može nauditi.

I od zla mrkle noći kada tmine razastre:  

Od zla onoga što se pojavljuje i skriva u noći i tmini, jer se tada zlo pojačava, s obzirom na to da je skriveno od pogleda ljudi. 

I od zla smutljivca kada smutnju sije: 

Od zla vračara, sihirbaza, muških i ženskih, jer oni tada u tminama noći spravljaju svoje spletke i pušu u čvorove, uzlove i u ono što prave kao namet – sihr i zlo ljudima.

I od zla zavidljivca kad zavist ne krije: 

 Od zla osobe koja ne voli dobro ljudi,  mrzovoljnika koji  zavidi i želi da propadne ono što je Uzvišeni Allah podario nekim Svojim robovima od dobra i blaga. 

  1. Sura En-Nas

Tekst i prijevod sure En-Nas
“Kul eu‘zu bi rabbin-nas. Melikin-nas. Ilahin-nas. Min šerril-vesvasil-hannas. Ellezi juvesvisu fi sudurin-nas. Minel-džinneti ven-nas. 
“Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!”

Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi: 

Reci, Vjerovjesniče – moli da te zaštiti Onaj koji sve može, samo On jedini, da te zaštiti od  zla koje pakosnici snuju ljudima.

Vladara ljudi:

On je neovisan o ljudima, a On njima upravlja, zato te samo On može zaštititi.

 Boga ljudi: 

Jer On je Bog ljudi – Onaj kojem se oni trebaju klanjati i samo Njemu robovati.

Od zla šejtana – napasnika: 

Traži da te zaštiti Gospodar od zla šejtana koji se skriva, ne vidiš ga, a kada si u gafletu – nemaru i zaboravu, kad se ne sjećaš Allaha, on te vreba i tada napada.

Koji zle misli unosi u srca ljudi:  

Šejtan ti u misli i srca ubacuje loše misli, sumnje i pokušava da te zavede.

Od džina i od ljudi:

To zlo čine i  ljudi i šejtani, a Uzvišeni Allah može te zaštititi i od jednih i od drugih – ako Mu se obratiš i Njega zamoliš.

Kada se zaštitnice sure

Preporučeno je da se ove tri sure uče svako jutro i svake večeri, kako se navodi u predanju Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao:  “Prouči Kulhuvallahu ehad i dvije sure zaštitnice (muavizzetejn: El-Felek i En-Nas) svako jutro i svake večeri – bit će ti zaštita od svakog zla.” (Et-Tirmizi, 3575)

Također je lijepo da se prouče poslije svakog farz-namaza, kako nas uči Allahov Poslanik, a što je zabilježio imam Ebu Davud. (Ebu Davud, 1523)

U sunnetu se ove tri sure uče i prije spavanja. U predanju se navodi da je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, učio Kulhuvallahu ehad, Kul euzu bi rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas, spajajući šake i pušući u njih, a zatim bi potirao cijelo tijelo, počevši od glave, lica i onoga što mu je sprijeda, pa što može dohvatiti od ostatka tijela. Radio je to po tri puta. (El-Buhari, 4729 )

Ovo je najbolji način da se čovjek zaštiti od sihra i svakog drugog zla. U predanju se kaže: “Allahov Poslanik tražio je zaštitu kod Allaha od džina i uroka, pa kada su objavljene sure zaštitnice (muavizzatejn), ostavio je sve drugo, samo se njima štitio – tražio zaštitu kod Allaha učeći te sure.” (Et-Tirmizi, 2058)

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide