You are here

Çocukların Hakları

 

Baba, evlatları için yaptığı harcamaların ve onları mutlu etmenin, sevap kazanacağı bir ibadet olduğunun farkında olmalıdır.

  • Erkek, çocuklarının dünya ve ahiret hayatları açısından iyi bir terbiye alabilmeleri ve güzel bir şekilde yetişmeleri için saliha bir eş seçmelidir. Bu, babanın çocuklarına sunabileceği en büyük hediyedir.
  • Çocuklarına güzel isimler koymalıdır ki çocuklar bu isimleri hayatları boyunca şerefle taşısınlar. Çünkü çocuğa konan isim, onu temsil eden bir sembol niteliği de taşır.
  • Çocuklarını en iyi şekilde eğitmeli, onlara İslam’ı sevdirerek dinin ilkelerini öğretmelidir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.): “Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz  Yönetici bir çobandır,  erkek, ailesinin çobanıdır  Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve ondan sorumludur.  Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz.” (Buhari,2416; Müslim, 1829) buyurmuştur. Ana baba çocukları terbiye ederken en önemliden, daha az önemli olana doğru bir yol takip ederek çocuklarını öncelikle şirk ve bid’atlardan uzak sağlam bir inanç üzere eğitmelidirler. Sonra özellikle namaz başta olmak üzere ibadetleri öğreterek devam etmeleri, ardından da onlara ahlaki prensipleri, genel görgü kurallarını, edep ve terbiye sınırları içinde nasıl davranacaklarını, büyüklere saygıyı ve buna benzer erdemli tutum ve davranışları öğretip böylece yaşamaları gerektiğini anlatmaları uygun olacaktır. Hiç şüphesiz bunlar, Yüce Allah’ın (c.c.) değer verdiği  en erdemli davranışlardır.
  • Nafaka (Beslenme, Giyim, Barınma): Ailedeki erkek ve kız çocuklarına ait tüm harcamaları yapmak babanın görevidir. Bu konuda onun eksik ve kusurlu davranması doğru olmadığı gibi onları ihmal etmesi de caiz değildir. Bilakis gücü ve kudreti nispetinde bu görevi yerine getirmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.v.) “İaşesini temin etmekle yükümlü bulunduğu insanları ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter (Ebu Davud, 1692) demiş ve bir başka hadiste de özellikle kızlara harcama yapıp onları korumak konusunda şöyle buyurmuştur: “Kim kızlarının bakım ve iaşesi sorumluluğunu yerine getirir ve onlara iyi davranırsa o kızlar, onunla cehennem ateşi arasında bir perde oluverirler.” (Buhari, 5649; Müslim, 2629)
  • Çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadan adaletli davranmak : Hz. Peygamber (s.a.v.): “Allah’tan korkun ve çocuklar arasında adaletli davranın.” (Buhari, 2447; Müslim, 1623) buyurmuştur. Dolayısıyla kızları erkeklere üstün tutmak veya erkekleri kızlara üstün tutmak caiz değildir. Böyle bir durum, nelere sebep olacağını  Yüce Allah’ın da bileceği fitne ve düşmanlıklara sebep olacaktır.

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide