Şirk

  • Şirk, Allah’ın (c.c.) uluhiyetine imanla çelişen bir durumdur. Eğer  Allah’ın uluhiyetine iman ve ibadette O’nu tek kılmak görevlerin en önemlisi ve en yücesi ise, şirk de Allah katında günahların en büyüğüdür. Bu Allah’ın (c.c.) affetmediği  tek günahtır. Nitekim Allah “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa, 48). Hz. Peygambere (s.a.v.), Allah katında günahların en büyüğü hangisidir? Diye sorulduğunda “Seni yarattığı halde Allah’a ortak koşmandır.” (Buharİ, 4207; Müslim, 86)
  • Şirk bütün ibadetleri bozarken onları  yok edip  geçersiz kılar. Kur’an’da Yüce Allah “Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbete boşa giderdi.” (Enam 88) buyurmuştur.

Allah’a (c.c.) şirk koşan kişi ebedi cehennem ateşini hakeder. Bu konuda şu ayet dikkat çekicidir: “Kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir.” (Maide, 72). 

Şirk büyük ve küçük olmak üzere iki çeşittir:

  1. Büyük şirk: Kulun ibadetlerden herhangi birisini Allah’ın haricinde bir başkasına yöneltmesidir. Allah’ın sevmiş olduğu her türlü söz ve fiilin O’na yöneltilmesi tevhit ve iman, O’nun dışında birisine yöneltilmesi ise şirk ve küfürdür.

Böyle bir şirke örnek olarak şu verilebilir; Bir şahsın Allah’tan başka birisinden hastalığı için şifa, rızkı için rızık genişliği istemesi veya O’nun dışında birisine tevekkül etmesi, O’ndan başkasına secde etmesi gibi. Yüce Allah “Bana dua edin, kabul edeyim.” (Gafir, 60) buyurmuştur.

Bir başka ayette de “Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” (Maide, 23) vurgusu yapılmıştır. Bu konuda diğer bir ayette şudur; “Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin.” (Necm, 62).

İşte yukarıda belirtilen şeyleri ibadet maksadıyla Allah’ın dışında başka birine sunan kişi müşrik ve kafir olur.

  1. Küçük Şirk: Bu şirk çeşidi büyük şirke düşmeye yol açan ve ona vesile olabilecek her türlü söz ve eylemdir.

Kişinin insanlar görsün diye bazen namazını uzatması veya insanların duyup kendisini övmesi için zikir yaparken veya Kur’an okurken sesini yükseltmesi gibi. Hz. Peygamber bu noktaya dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: “Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Dediler ki Ey Allah’ın resulü küçük şirk nedir? O’ da “riyadır.” cevabını vermiştir. (Süneni Ahmed, 23630)

Kişinin ibadetini insanlar için yapması, etrafında kimse yokken namaz kılmaması ve oruç tutmaması ise, münafıkların yaptığı bir iştir. Bu ise kişiyi dinden çıkaran büyük şirktir. 

  • Az da olsa Riya: Müslümanın başkaları görsün diye bazen namazını uzatması, Kuran okurken veya Allah’ı zikrederken insanlar duyup da kendisine övgüde bulunsunlar diye sesini yükseltmesi gibi davranışlar riyadır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) bu hususta: ‘’Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir.’’ buyurunca. Sahabeler ‘’Küçük şirk nedir Ey Allah’ın Resulü?’’ dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.) cevaben ‘’Küçük şirk riyadır’’ dedi. (Sünen-i Ahmed; 23630).
  • Allah’tan (c.c.) başkası üzerine, (hayatına yemin olsun ki) veya (peygambere yemin olsun ki) diyerek yemin etmek gibi fiiller gerçek tevhid inancına aykırı olduğundan yasaklanmıştır.  Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) ‘’Kim Allah’tan başkası adına yemin ederse, kafir veya Allah’a ortak koşmuş olur.’’ buyurmuştur. (Tirmizi 1335)

En büyük günah, seni yaratan Allah’a ortak koşamandır.

İnsanlardan Bir şey İstemek Şirk midir?

İslam insan aklını hurafelerden, şarlatanlıktan kurtarmak ve Allah (c.c.) dışında hiç kimseye boyun eğmemek için gönderilmiştir.

Dolayısıyla ölüden veya cansız bir varlıktan bir şey istemek, ona mutlak manada boyun eğmek ve onun karşısında alçalmak caiz değildir. Böyle bir durum hurafe ve şirktir.

Ancak hayatta bulunan bir insandan boğulmaktan kurtarmasını, gücünün yetmediği bir şeyde ona yardım etmesini istemek veya ondan, Allah’a (c.c.) kendisi için dua etmesini talep etmek caizdir. Bunu şöyle bir tablo ile açıklayabiliriz:

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide