You are here

Zikirlerin en büyüğü

Kuran Allah kelamı olup Allah’ın zikredildiği yerlerin en büyüğüdür. Müslüman ne zaman anlamını düşünerek Kuran okursa ve manasını düşünürse zikir edenlerden olur.

Kuran’ın en önemli ayet ve surelerinden bazıları:

Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi Kuran’daki ayetlerin en önemlisidir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in haber verdiği gibi bu surede Allah’ın (c.c.) mükemmellik ve kudret sıfatları yüceltilir.

Ayet-el Kürsi’yi sabah, akşam ve uykudan önce okumak peygamberimizin uygulamasıdır. Hz. Peygamberin bir hadisi şerifinde; ‘’Yatmadan önce Ayet-el Kürsi’yi okuyana Allah’u teala tarafından bir koruma verilir ve sabaha kadar hiç bir şeytan yaklaşamaz.’’ buyrulmuştur. (Buhari: 2187)

Bu surenin namazlardan sonra okunmasına dair Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘’Her kim farz namazın arkasından Ayet-el Kürsi’yi okursa, cennetle arasındaki engel sadece ölüm olur. (Nesei fi’l Kübra: 9848)

Ayet-el Kürsi’nin meali: ‘’Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki herşey, yerdeki herşey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önündekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar, O’nun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka birşey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir). Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.’’ (Bakara: 255).

(Allah, O’ndan başka tanrı yoktur)

Allah’tan (c.c.) başka ibadete layık yoktur.

(O, hayydir, kayyûmdur)

Hayat tanımının tüm anlamlarını içeren şekilde şanına yakışır şekilde diridir. Her şeyin varolabilmesi için tam ve hakkıyla her zaman mevcut olandır.

(Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama)

O’nu uyku ve uyuklama tutmaz.

(Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur)

Evrende, gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan herşeyin sahibi ve yaratıcısı O’dur.

(İzni olmadan O›nun katında kim şefaat edebilir?)

O’nun izni olmadan kimse O’nun katında şefaat etmeye cesaret edemez.

(O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.)

O, kullarının geçmişte yaptıklarını ve gelecekte yapacaklarını bilir.

(O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler)

Yarattıklarının tamamı, Allah’ın ilmininden sadece O’nun bildirdiği kadarı hakkında bilgi sahibi olabilirler.

(O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır)

Bazı sahabiler Kürsü (taht) yü, Allah’ın azamet ve celaline yaraşır şekilde  yaratarak ayağını koyduğu yer şeklinde tefsir etmiştir. Bu Kürsünün azameti tüm gökleri ve yeryüzünü kuşatmıştır. 

(Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez)

Yerleri, gökleri ve bunların içinde bulunanları korumak Yüce Allah’a (c.c.) ağır gelmez.

(O, yücedir, büyüktür)

O (c.c.), zatıyla ve sıfatlarıyla, tüm yarattıklarından yücedir, bütün büyük sıfatları (kendinde) toplayandır.

MÜSLÜMANIN YAŞAM REHBERİ

Müslüman yaşam rehberi sitesi kitabının (Müslim yaşam rehberi) elektronik versiyonudur. Ve bu “MODERN GUIDE” bir rehber şirketi projesidir. 15 dilde tercume edilip ve farklı elektronik şablonlari içerir.

Modern Guide