You are here

Waxaa ugu weyn meeqannada dadka u addoon ahaanshahiisa Ilaahay iyo adeecidda amarradiisa, waxaana ku sugan wanaag adduun iyo aakhiraba, waayo diintu waa fudeyd kulligeed oo waa khayr kulligeed, oo waa wanaag kulligeed.

Addoon ahaanshahan oo koobta dhammaan dhinacyada nolosha, waa inay ahaato mid ku saleysan aqoon iyo aragti dheer, si uu uga helo qofku ajar dhan oo uga badbaado gef iyo habow, Allaah Kor ahaaye wuxuu yiri:

“Ee qofkii ka rajo qaba la kulanka Rabbigi haddaba ha fasho camal wanaagsan oo yuusan u shariig yeelin cibaadada Rabbigi axadna” (Al-kahaf 110) wanaagga camalkana waa inuu ahaado mid ku saleysan dariiqa toosan, sida uuba Allaah ugu amray Kitaabkiisa, oo uu ina baray Rasuulkiisa s..cw., waayo khayr oo dhan wuxuu ku jiraa raaciddiisa iyo ku socodka sunnadiisa iyo hanuunkiisa.

Barashada qofka Muslimka axkaanta diintiisa waa mid ka mid ah nicmooyinka waaweyn iyo deeqaha Rabbi, Nabigu  wuxuu yiri: “Qofkii uu Allaah la doono kheyr wuxuu fahansiiyaa diinta”

Waxaana ku dadaalnay kitaabkan gudahi inaan soo bandhigno dhammaan waxyaalaha uu u baahan yahay qofka muslimka ee leh caqiidooyin, sharciyo iyo akhlaaq si sahlan oo cad, oo tillaabo tillaabo ah, waxaana raacinnay sawirro ee kordhineysa fahanka iyo u kuura galka macnooyinka, si uu u ahaado kitaab loo noqdo iyo tixraac wax laga barto ay Muslimiinta u riyaaqaan haba kala waxbarasho duwanaadeene.

Waxaadna heli doontaa Alle idanki in Kitaabka gacantaada ku jira uu ka soo qaato oo tix raaco Qur’aanka xagga xusitaanka axkaanta diinta iyo xeerakiisa, marka kuma koobnaan sheegidda waxylaaha loo baahan yahay in la falo ama laga tago oo keliya, bal waxaa dheer oo uu ka warramay gunta cibaadooyinkaa iyo waxa looga jeeda iyo raadka ay reebaan, wuxuuna ka jawaabay weydiimo aad muhiim u ah xagga barashada dinta, gaar ahaan casrigan ay
arrimahu dhaqso isu beddelaan, sida Waayo? Sidee? Oo maxaa xil I saaran ah hadday duruuftu is beddesho?

Waxaan Allaah Kor ahaaye ka baryeynaa inuu wanaajiyo niyooyinkeenna, oo hagaajiyo acmaasheenna, oo nagu toosiyo kuwa ugu wanaagsan dabeecadaha iyo oraahyada iyo falalka, cidna naguma toosin karta aan Isaga ahayn, iyo inuu naga duwo kuwooda xun, cidna nagama duwi karto kuwooda xun aan Isaga ahayn. Nabad iyo Naxariis Allena ha ahaato dusha Rasuulkiisa kaasoo uu ku amray Rabbigi inuu baryo oo yiraahdo: “Rabbiyow ii kordhi cilmi”

Tixraaca Fudud ee Muslimka

Websiteka Tixraaca fudud ee Muslimka waa nuqulka elektronigga ah ee kitaabka (Tixraaca fudud ee Muslimka) waana mid ka mid ah mashaariicda shirkadda Ad-Daliil al-Mucaasir. Waxaa kitaabkan loo tarjumay in ka badan 15 luqadood, waxaana laga akhrisan karaa baraha elektarooniga ee la yaqaan.

Modern Guide