You are here

DZIKIR YANG PALING AGUNG

Dzikir yang Paling Agung

Al-Qur’an adalah firman Allah sekaligus dzikir yang paling agung. Maka setiap kali seorang Muslim itu membaca Al-Qur’an dan mentadabburinya atau merenungkan maknanya, maka ia termasuk orang-orang yang berdzikir.

Ayat Kursi

Ini adalah ayat Al-Qur’an yang paling agung. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi r, karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Allah dan Sifat-sifat kesempurnaannya dan kekuasaannya.

Disyariatkan untuk membacanya pada waktu pagi dan sore, juga sebelum tidur. Dalam sebuah hadits disebutkan, barangsiapa yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur, maka ia senantiasa berada dalam penjagaan Allah dan tidak didekati oleh syetan hingga pagi hari (lihat: Al-Bukhari, no. 2187).

Demikian pula Ayat Kursi dibaca pada sore hari. Barangsiapa yang membacanya setiap akhir shalat yang wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali ia mati (HR. An-Nasa’i dalam Al-Kubra, no. 9848)

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa ta’khudzuhuu sinatun walaa naum, lahuu maa fis-samaawaati wa maa fil ardhi, mandzal-ladzi yasy-fa’u ‘indahu illaa bi-idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bisya-in min ‘ilmihii llaa bi maa sya-a wasi’a kursiyyuhus-samawaati wal ardha walaa yauuduhu hifzhuhuma wa huwal ‘aliyyul azhim. (Al-Baqarah: 255)

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia”

Allah yang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia.

“Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)”

Dzat Yang Maha Hidup, dimana bagi-Nya seluruh makna kehidupan yang sempurna yang sesuai dengan kemuliaan-Nya, yang menguasai segala sesuatu dalam pengurusan maupun ketelitian.

“Tidak mengantuk dan tidak tidur”

Ia tidak mengantuk ataupun tidur.

“Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi”

Baginya seluruh apa yang ada dalam semesta, di langit dan di bumi, maka Dialah Dzat yang Maha Memiliki dan Pencipta alam semesta.

“Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya.”

Tidak ada yang dapat menjembatani untuk bisa memberikan syafa’at di sisi Allah, kecuali atas izin-Nya.

“Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka”

Allah Maha Mengetahui urusan yang akan maupun sudah terjadi di masa lalu mereka.

“Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya”

Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmu-Nya kecuali yang telah Allah ajarkan dan singkapkan untuknya.

“Kursi Allah meliputi langit dan bumi”

Sebagian sahabat menafsirkan makna “Kursi” yaitu tempat kedua kaki Allah sesuai dengan Kemahamuliaannya, dan kursi itu merupakan makhluk Allah yang melebihi langit dan bumi, dari segi keagungan dan keluasan.

“Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya”

Dan tidak memberatkan bagi-Nya penjagaan langit dan bumi serta seisinya.

“Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Dia Yang Maha Tinggi dengan Dzat-Nya dan Sifatnya, terhadap seluruh makhluk. Yang Maha Mengumpulkan bagi seluruh sifat-sifat keagungan dan kesombongan.

Panduan Praktis Muslim

Website Panduan Praktis untuk Muslim adalah laman elektronik dari buku Panduan Praktis untuk Muslim. Ini merupakan produk terbaru dari Modern Guide Company dan telah diproduksi ke dalam 15 bahasa. Tersedia pula berbagai aplikasi menarik untuk gadget yang memuat konten buku ini.

Modern Guide