You are here

Vremena u kojima je zabranjeno obavljati dobrovoljni – nafila-namaz

Musliman ima priliku da obavlja dobrovoljne namaze u svakom dijelu dana ili noći, izuzimajući iz toga neke periode koje su idolopoklonici rezervirali za klanjanje svojim idolima. U zabranjenom vremenu može se obavljati samo propušteni farz-namaz ili nafila koja ima poseban povod za obavljanje kao što je tehijjetul-mesdžid – namaz za pozdrav i počast džamiji. Ova zabrana odnosi  se samo na obavljanje namaza, međutim, dova i zikr – veličanje i slavljenje Uzvišenog, mogu se činiti u svakom vremenu.

 Vremena u kojima je zabranjeno obavljati nafile – dobrovoljne namaze

  1. Nakon obavljenog sabah-namaza, pa sve dok sunce ne izađe u cijelosti i jasno se ukaže na horizontu u visini koplja, na osnovu fizičkog ljudskog posmatranja, kako definira šerijat. U zemljama centralnog geografskog položaja to je dvadesetak minuta po izlasku sunca.
  2. Kada sunce  dođe u zenit (na sredinu neba), pa nagne ka zapadu. To je veoma kratak period, a s njim  nastupa vrijeme podne-namaza.
  3. Nakon obavljenog ikindija-namaza, pa sve dok sunce ne zađe – do akšam-namaza.

Islam je zabranio dobrovoljni namaz poslije obavljanja ikindija-namaza.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide