You are here

Mustehab namazi – dobrovoljni preporučeni namazi

Musliman je dužan u jednom danu i noći obaviti – klanjati pet farz-namaza.

Pored obaveznih namaza, šerijat podstiče muslimana da obavlja preporučene dobrovoljne namaze jer se njima stječe Allahova ljubav i nadopunjuje eventualni nedostatak u obaveznim namazima.

Dobrovoljnih namaza ima mnogo, a ukazat ćemo na najvrednije od njih. 

  1. Sunnet-namazi Obavljaju se uz pet dnevnih obaveznih namaza. Neki ih nazivaju sunneti-revatib (slijedni sunnet-namazi), jer ih musliman obavlja uz obavezne farz-namaze i nastoji da ih ne izostavlja.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Svakom muslimanu koji u jednom danu obavi dvanaest rekata dobrovoljnog namaza, pored farza, Allah će sagraditi dvorac u Džennetu.” (Muslim, 728)

Dvanaest rekata sunneta koji se obavljaju uz dnevne farz-namaze su:

 1- dva rekata prije sabahskog farza, 

 2- četiri rekata prije podnevnog farza i dva rekata poslije, 

 3- dva rekata poslije akšamskog farza,

 4- dva rekata poslije jacijskog farza.

  1. Vitr-namaz  Dobio je ime po neparnom broju rekata od kojih se sastoji. Uvršten je u najbolje dobrovoljne namaze, jer je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao o vitr-namazu: “Klanjate vitr-namaz, o sljedbenici Kur’ana!” (Ibn Madža, 1170)

Najbolje vrijeme za obavljanje vitr-namaza jest zadnji dio noći, s tim da se može obaviti u bilo kojem dijelu noći, počevši od poslije jacija-namaza pa do zore.

Vitr-namaz sastoji se od tri rekata, a može se klanjati i više od toga, dva po dva rekata, prije neparnog broja koji dolazi na kraju. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, klanjao je jedanaest rekata vitr-namaza, a propisano je da se na zadnjem rekatu prouči dova – kunut-dova, koja se uči prije ili poslije rukūa, podižući ruke i izgovarajući dove i zikrove koje je učio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, a na kraju će klanjač moliti za sebe, tražeći od Milostivog što treba i želi.

Ibadet – približavanje Svemilosnom Allahu nafilama jedan je od uzroka zadobijanja Njegove ljubavi. 

Istiska-namaz – namaz za kišu

To je dobrovoljni namaz koji se preporučuje u vrijeme suše i nedostatka kiše. Propisano je da se obavlja na velikim otvorenim površinama (meraje, proplanci, doline…), ako za to postoji mogućnost, a dopušteno je da se namaz za kišu obavi i u džamiji.

Preporučeno je da klanjači izlaze skrušeno i ponizno na mjesto obavljanja namaza za kišu, moleći i vapeći za pomoć  Svemoćnome Allahu, moleći od Njega da spusti kišu, a prije toga trebaju ispuniti uvjete koji prizivaju Allahovu milost, kao što je pokajanje, ispravljanje nepravde, vraćanje tuđeg hakka – prava, sadaka – udjeljivanje potrebnicima i siromašnima, činjenje bilo koje vrste dobročinstva itd.

Kako se obavlja namaz za kišu

Ovaj namaz obavlja se isto kao i bajram-namaz:klanjaju se dva rekata na kojima imam uči naglas, a preporučeno je da se na početku svakog rekata donese što više tekbira, tako će se na prvom rekatu izgovoriti šest tekbira, pored početnog tekbira (tekbiretul-iftitah), a na drugom rekatu izgovorit  će se pet tekbira, pored tekbira koji se izgovara prilikom ustajanja sa sedžde i vraćanja u položaj kijama – stajanja.

Zatim će imam održati dvije hutbe, kao i kod džuma-namaza, u kojima će izgovarati što više istigfara (traženja oprosta) i ponizno moliti i dozivati Svemogućeg putem dove.

Namaz za kišu – istiska-namaz u predvorju Poslanikove džamije u Medini

Istihara-namaz – namaz za donošenje ispravne odluke

To je propisani sunnet-namaz koji se obavlja kada musliman treba da donese neku važnu i veliku odluku, ili se dvoumi oko više mogućih izbora, pa da se odluči za najbolje ili ono u čemu je hajr – dobro i  korist za njega. U tom slučaju klanjat će dva rekata, a potom proučiti dovu:
Allāhumme innī estehiruke bi ‘ilmike, ve estakdiruke bi kudretike, ve es’eluke min fadlikel-‘azīm, fe inneke takdiru ve lā akdiru, ve tā‘lemu ve lā ā‘lemu, ve ente ‘allāmul-gujūb. Allāhumme in kunte tā‘lemu enne hāzel emre (navesti ime stvari) hajren li fī dīni ve me‘āši ve ‘akībeti emri, fakdirhu li ve jessirhu li summe bārik li fīhi, fe in kunte tā‘lemu enne hāzel emre šerrun li fī dīni ve me‘āši ve ‘akībeti emri, fasrifhu ‘anni vasrifnī ‘anhū, vakdir liijel-hajre hajsu kāne, summe erdīnī bīhi. 
Moj Allahu, ja tražim Tvoju uputu (u odabiru), Tvojim znanjem  i tražim mogućnost izbora Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imaš moć, a ja nemam. Ti znaš, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako je u Tvom znanju ova stvar (navesti koja je) dobra za mene i na dunjaluku i na ahiretu, za moju vjeru, moj život i moje poslove, onda mi je propiši, olakšaj mi je i blagoslov spusti  u njoj. A ako je u Tvom znanju ona loša po mene i moju vjeru, moj život i moje poslove, za moj dunjaluk i ahiret, onda me udalji od nje, a  nju od mene, i podaj mi dobro gdje god da je, i učini da time budem zadovoljan. (El-Buhari, 1162) 

Ima li išta ljepše od toga da rob moli svoga Gospodara da ga uputi na izbor najboljega na dunjaluku i ahiretu? 

Duha-namaz – jutarnji namaz za zdravlje

Duha-namaz je dobrovoljni namaz za čije se obavljanje u predanju navodi velika nagrada, a može se klanjati dva rekata ili više. Obavlja se od izlaska sunca pa do podne-namaza.

Namaz prilikom pomračenja Sunca ili Mjeseca – salatul-kusuf

Pomračenje Sunca ili Mjeseca neuobičajena je pojava prilikom koji dolazi do gubljenja – prekrivanja svjetlosti Sunca ili zasjenjenja Mjeseca, a to može biti u cijelosti ili djelimično. Obje pojave su Allahovi znakovi u prirodi, koju je stvorio, i ukazuju na Njegovu moć i vlast, te bude čovjeka iz nemara, pozivaju da se osvijesti i prisjeti Allahove kazne kojom prijeti i nagrade koju obećava pokornima. 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Doista su Sunce i Mjesec dva Allahova znaka. Njihovo pomračenje ne dešava  se zbog smrti bilo koje osobe, već su to Allahovi znakovi. Kada vidite pomračenje Sunca ili Mjeseca, ustanite i namaz klanjajte.” (El-Buhari, 993)

Kako se obavlja namaz prilikom pomračenja Sunca ili Mjeseca

Ovaj namaz ima dva rekata, s tim da se u njemu ponavlja rukū – pregibanje. Kada klanjač učini rukū poslije stajanja na kijamu i učenja, vratit će se u stojeći položaj – kijam, a zatim će opet učiti suru El-Fatiha i još nešto iz Kur’ana, te će nakon toga ponoviti rukū. Ovo je drugi rukū na prvom rekatu. Poslije drugog rukūa, slijede dvije sedžde, te ustajanje na drugi rekat. Na drugom rekatu klanjač će ponoviti sve radnje na način kako je to učinio na prvom rekatu. 
Drugi način obavljanja salatul-kusufa jeste da se obavi kao sabahski farz, bez dodavanja rukūa.

Pomračenje Sunca i Mjeseca velike su kosmičke pojave i znakovi, koji učvršćuju vjerovanje u srcima iskrenih vjernika jer upućuju na snagu i moć Stvoritelja, koji podsjeća ljude na Smak svijeta i Sudnji dan, kada će prestati fizički zakoni u svemiru: Sunce će izaći sa zapada, a potom će se ugasiti.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide