Prava djece

Otac treba biti svjestan da je privređivanje i trošenje na porodicu ibadet, te da izazivanje radosti i sreće kod svoje djece donosi Božiju nagradu. 

  • Izabrati dobru suprugu, koja će biti dobra majka, najveći  je i najbolji poklon koji otac može dati svojoj djeci.
  • Nazvati ih lijepim imenima jer će to biti znak raspoznavanja i životni pečat za djecu.
  • Lijepo ih odgojiti i podučiti  vjerskim osnovama i omiliti im prakticiranje vjere. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Svako od vas je pastir i odgovoran je za svoje stado; namjesnik i upravitelj ljudima je pastir i odgovoran je za njih, čovjek je pastir nad svojim ukućanima i odgovoran je za njih; žena je pastirica u kući svog muža i njegovih potomaka i odgovorna je za njih. Tako, svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado” (El-Buhari, 2416, i Muslim, 1829). Roditelji će odgajati svoju djecu u okrilju principa islama, počevši od osnova vjerovanja, ukazujući na širk i novotarije, pa onda kroz ibadet, potencirajući obavljanje namaza, zatim će ih učiti lijepom ponašanju,  korisnim adabima, dobročinstvu…, ne zaboravljajući da su odgoj i napućivanje najbolja djela kod Uzvišenog Allaha.
  • Roditelji su dužni da izdržavaju svoju djecu. Roditelji ne smiju zanemariti ovu obavezu pa da upropaste svoje potomstvo. Starat će se o svojoj djeci na najbolji mogući način. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Čovjeku je dovoljno grijeha da zanemari onoga o kome se brine.” (Ebu Davud, 1692)U drugom predanju, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je o skrbništvu i trošenju, naročito na kćerke: “Onome ko ima kćerke i skrbi o njima, čineći im dobročinstvo, one će biti zaštita od džehennemske vatre.” (El-Buhari, 5649, i Muslim, 2629)
  • Uspostava pravednosti u odnosu prema djeci, muškoj i ženskoj, kao što je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao:  “Bojte se Allaha i budite pravedni među svojom djecom” (El-Buhari, 2447, i Muslim, 1623). Nije dozvoljeno davati prednost kćerkama nad sinovima, kao što nije dozvoljeno ni davati prednost sinovima u odnosu na kćerke, jer to može uzrokovati velike  probleme čije posljedice zna samo Uzvišeni Allah. 

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide