You are here

Širk – pripisivanje Allahu sudruga

  • Širk je suprotnost vjerovanju da je samo Uzvišeni Allah Bog. Ako je vjerovanje u uluhijjet – potvrđivanje božanstvenosti samo Uzvišenom Allahu i činjenje ibadeta Njemu najveća vjerska obaveza – dužnost, onda je širk,  s druge strane, najveći grijeh kod Uzvišenog Allaha koji neće oprostiti bez iskrenog pokajanja – tevbe, o čemu je On kazao: “Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće” (En-Nisa, 48). Kada su Allahovog Poslanika, Allah mu mir  i spas darovao, upitali koji je grijeh najveći, on je rekao: “Da Allahu  smatraš nekoga ravnim, a On te stvorio.” (El-Buhari, 4207, i Muslim, 86 )
  • Širk poništava sva ranije učinjena dobra djela, o čemu se u Kur’anu kaže: “A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili.” (El-En’am, 88)

I povrh toga, širk onome ko ga učini donosi vječni boravak u džehennemskoj vatri, kako je Uzvišeni kazao: “Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo bit će Džehennem.” (El-Maida, 72) 

Širk se dijeli na dvije vrste: veliki i mali širk

  1. Veliki širk se definira kao činjenje bilo kojeg ibadeta nekome drugom pored Uzvišenog Allaha. Svaka radnja ili riječ kojom se približava Uzvišenom Allahu, koju On voli kao čin ibadeta, ako se učini radi nekoga drugog, a ne u ime Svemogućeg Allaha, predstavlja širk i čin nevjerstva.

Primjeri za to jesu sljedeći: ako čovjek moli nekoga drugog, pored Uzvišenog Allaha, da  ga opskrbi, pomogne mu, da ga izliječi, ili se pouzdava, oslanja na nekoga drugog pored Svevišnjeg Allaha  u onome što može samo Uzvišeni Allah učiniti, ili nekome pravi naklon ili sedždu kao vid ibadeta i poniznosti itd.

Uzvišeni je u Kur’anu objavio: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!” (Gafir, 60)

Zatim je rekao: “...a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (El-Maida, 23)

U ajetu sure En-Nedžm, Svevišnji poziva: “Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!” (En-Nedžm, 62)

Činiti navedene ili neke druge ibadete nekome drugom pored Uzvišenog Allaha jasan je čin nevjerstva – širka, jer traženje opskrbe, klanjanje, sedžda, traženje zaštite, pouzdanje, djela su koja se čine samo Uzvišenom Allahu i od Njega se mole kao znak čovjekove potvrde Njegovog uluhijjeta – apsolutnog prava da se samo Njemu klanja i moli.  

  1. Mali širk predstavlja svako djelo ili riječ koji vode do velikog širka ili su sredstva koja približavaju granici velikog širka. Navest ćemo neke primjere:

Neznatni rijaluk – pretvaranje ili činjenje djela da bi nas neko vidio, naprimjer sporo klanjanje namaza radi ostvarenja efekta pobožnosti pred ljudima, ili podizanje glasa prilikom učenja Kur’ana ili činjenja zikra da bi drugi primijetili naše dobročinstvo i hvalili ga. U vezi s malim širkom Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Najviše čega se bojim za vas jest mali širk.” Prisutni upitaše: “A šta je to mali širk, Allahov Poslaniče?” On, Allah mu mir i spas darovao, odgovori: “Rijaluk – pretvaranje.” (Ahmed, 23630) 

Zabranjene riječi i izrazi koji narušavaju potpunost tevhida – priznavanja Allahove jednoće, kao naprimjer da se čovjek zaklinje nečim drugim pored Allahovog imena: “tako mi života, tako mi Poslanika”…, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Ko se zakune nečim mimo Allaha doista je počinio nevjerstvo ili je zapao u širk – pripisao Allahu sudruga.”   

Najveći grijeh je pripisati Allahu sudruga, a On nas je iz ničega stvorio.

Da li se traženje pomoći od ljudi smatra širkom? 

Islam je došao da oslobodi ljude svih okova robovanja nekome drugome pored Uzvišenog Allaha, i da ih spasi predrasuda i praznovjerja.

Nije dopušteno tražili i moliti nešto od mrtvih ili od onoga što ni samo nije živo: prirodnih pojava, kamenja, predmeta, nebeskih tijela itd., jer to predstavlja čin širka.

Što se tiče molbe i traženja pomoći od živih i prisutnih, to je dopušteno u onome što oni mogu učiniti: da priteknu u pomoć oko posla, spase osobu koja se guši u vodi, ili tražiti da upute dovu Allahu za promjenu stanja nabolje itd. Ovakve vrste pomoći dopuštene su i nisu sporne.   

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide