You are here

الإيمان بالرسل

 1. Isa, Allah mu mir i spas darovao, jedan je od velikih poslanika, uvršten u najodabraniji poslanički red ulul-azmi –poslanički prvaci i odabranici, nosioci velikih misija, a to su:  Muhammed, Ibrahim, Nuh, Musa i Isa, Allah im mir i spas darovao. Uzvišeni Allah spomenuo ih je u ajetu: “Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, čvrst smo zavjet uzeli.” (El-Ahzab, 7)
 2. Poslanik Isa, Allah mu mir i spas darovao, po prirodi je bio čovjek kao i svi drugi ljudi, kojem je Uzvišeni Allah ukazao Svoje dobro i izabrao ga za poslanika Izraelćanima (Benu Israil), darujući mu mudžize – nadnaravna djela i čuda kao i drugim poslanicima, te on nema nikakvog božanskog udjela u sebi: uluhijjeta (božanstvenosti) ili rububijjeta (gospodarstva), kako i navodi Uzvišeni u kur’anskom ajetu: “On je bio samo rob kojeg smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili.” (Ez-Zuhruf, 59)
  Isa, Allah mu mir i spas darovao, nije tražio od svoga naroda da njega i njegovu majku prihvate za dva božanstva pored Uzvišenog Allaha, već im je govorio ono što mu je od Svevišnjeg Allaha dostavljano: “Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!” (El-Maida, 117)
 3. Poslanik Isa, Allah mu mir i spas darovao, bio je sin Merjemin, a njegova majka Merjem bila je dobra i čedna, čestita i istinoljubiva, pobožna i Gospodaru svome pokorna žena, koja je bila djevica. Zanijela je Isaa, Allah mu mir i spas darovao, voljom i moću Allahovom, bez muža. Allah je njegovo rođenje učinio trajnom mudžizom – čudom, stvorivši ga bez oca, kao što je Adema,  Allah mu mir i spas darovao, stvorio i bez oca i bez majke, o čemu je Uzvišeni kazao: “Isaov je slučaj u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’ –  i on bi.” (Alu Imran, 59)   
 4. Između Isaa i Muhammeda, Allah im mir i spas darovao, nema drugog poslanika, pa je Isa, Allah mu mir i spas darovao, obznanio radosnu vijest i nagovijestio dolazak poslanika Muhammeda,  Allah mu mir i spas darovao, kako se u Kur’anu  spominje: “A kada Isa, sin Merjemin, reče: ‘O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći’ – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: ‘Ovo je prava vradžbina!’” (Es-Saff, 6)
 5. Vjerujemo u mudžize – nadnaravna djela i čuda koja je Uzvišeni Allah pokazao  ljudima preko Isaa, Allah mu mir i spas darovao, a neke od njih su: iscjeljenje gubavih i slijepih, oživljavanje mrtvih, obavještavanje ljudi o onome što su jeli i što su u zalihama ostavljali, a sve navedeno činio je uz dozvolu Svemogućeg, koji je time potvrđivao istinitost Isaovog poslanstva i poziva.
 6. Vjerovanje svakog čovjeka nije potpuno sve dok ne povjeruje da je Isa, Allah mu mir i spas darovao,  Božiji rob i Njegov poslanik i da je čist od svih nedostataka i loših djela koja su mu pripisivali jevreji – a koje je Uzvišeni Allah porekao i očistio Isaa, Allah mu mir i spas darovao, od svega toga.
  Također se ograđujemo od  uvjerenja kršćana u pogledu Isaa, Allah mu mir i spas darovao, koji su pogriješili u poimanju njegove prirodnosti, uzimajući njega i njegovu majku za dva božanstva pored Uzvišenog Allaha, govoreći da je on sin Božiji ili da je jedan od trojice – čist je i uzvišen Gospodar naš od onoga što oni govore!
 7. Vjerujemo da Isa, Allah mu mir i spas darovao, nije ni ubijen ni razapet, već ga je Silni Allah uzdigao na nebo kada su jevreji namjerili njegovo smaknuće. Pri tome je Mudri Allah spustio Isaovu sličnost  na drugog čovjeka, pa su ovoga  jevreji ubili i razapeli pod uvjerenjem da je to bio Isa, Allah mu mir i spas darovao. O tome  je Kur’an kazao: “...i zbog riječi njihovih: ‘Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahovog poslanika!’ A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je silan i mudar. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.”  (En-Nisa, 157–159)
  Svemogući Allah spasio je Isaa, Allah mu mir i spas darovao, i uzdigao ga na nebo u Svoju blizinu, ali će on ponovno biti spušten na Zemlju pred kraj dunjalučkog vremena, da sprovodi šerijat – vjerozakon poslanika Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, i da sudi sukladno njemu, a zatim će umrijeti, biti pokopan u zemlju, te će iz nje biti proživljen kao i ostali ljudi, jer je Uzvišeni Allah rekao: “Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.” (Ta-ha, 55)

Muslimani vjeruju da je Isa, alejhis-selam, jedan od velikih Božijih poslanika, ali da on nije ni ubijen, ni razapet, niti da je Bog.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide