You are here

Najbolji i najvredniji zikr

Kur’an je Allahov govor i on je najbolje čime se Allah može veličati i spominjati. Kada musliman uči, čita Kur’an, razmišlja o njegovim porukama i značenjima ajeta, on time slavi i veliča Uzvišenog Allaha i ubraja se u zakire – one koji spominju i veličaju Svemilosnog Allaha. 

Najvredniji ajet i sura u Kur’anu

Ajetul-Kursijja

To je najvredniji ajet u Kur’anu, kako nas o tome obavještava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, zbog toga što govori o Svevišnjem Allahu i Njegovim sifatima – svojstvima: moći, znanju i savršenstvu. 

Ovaj se ajet uči prije polaska na spavanje, u postelji i nakon buđenja, a hadis kazuje da onaj ko to učini ima Božiju zaštitu – čuvara sve do svanuća, i šejtan mu ne može prići sve do izlaska sunca. (El-Buhari, 2187)

Također se Ajetul-Kursijja uči poslije namaza, a od Poslanika, Allah mu spas i mir darovao, prenosi se da je rekao: “Ko prouči Ajetul-Kursijju nakon obavljenog farz-namaza, samo ga smrt sprečava od ulaska u Džennet.” (En-Nesai, Sunenul-kubra, 9848)

Tekst i prijevod Ajetul-Kursijje: 
“Allahu la illahe ilahu. El-Hajjul-Kajjum. La te’huzuhu  sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erd. Men zellezi  ješfe‘u ‘indehu ila bi-iznih. Ja‘lemu ma bejne ejdihim ve ma  halfehum, ve la jahitune bi šej’in min ilmihi illa bima šaa. Vesia  kursijjuhu-s-semavati vel-erd, ve la jeuduhu hifzuhuma ve huvel-Alijjul-Azim.
Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova (Kursijj – Prijestolje) obuhvata (premašuje) i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!”

Značenje Ajetul-Kursijje

Allah je – nema boga osim Njega:

To je Allah, Bog, kojem pripada ibadet i pokornost, samo Njemu, nikome drugom.

Živi i Vječni:

Onaj koji nikada neće umrijeti jer je Njegov život savršen, potpun, nema nedostataka i nije Mu prethodilo mrtvilo ili nepostojanje.
Vječni: Onaj koji o Sebi opstoji, nema potrebu za drugima, a drugi ovise o Njemu i On ih sve uzdržava.

Ne obuzima Ga ni drijemež ni san:

On nema slabosti, umora, potrebe da spava i odmara, drijemež i san nisu od Njegovih svojstava.

Njemu pripada sve što je na nebesima i Zemlji:

U Njegovoj je vlasti sve stvoreno, cijeli svemir, On ga je iz ničega stvorio i On svim upravlja i sve u njemu određuje. 

Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova:

Niko se ne usuđuje istupiti pred Njega da se za nekoga zagovara i moli, osim nakon Njegovog dopuštenja

On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih: 

Uzvišeni Allah poznaje budućnost, On je određuje, poznato mu je šta će ljudi učiniti, a zna i ono što su u prošlosti uradili jer On ne zaboravlja. 

A od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi:

Niko od stvorenja ne može dokučiti Njegovo znanje, već znaju samo ono što im On, Svemilosni, obznani i dadne.

Moć Njegova (Kursijj – Prijestolje) obuhvata – premašuje i nebesa i Zemlju: 

Neki ashabi, Allah njima bio zadovoljan, protumačili su da se pod riječju “Kursijj – Prijestolje”, što je Korkut, preveo kao “moć”, misli na predprijestolje ili položaj Allahovih stopala – kademejn, koje ne poredimo sa stopalima stvorenja, nego ih pripisujemo Njemu onako kako nam je On o tome obznanio, kako to Njemu dolikuje i priliči, slavljen je On i uzvišen. 

Njemu ne dojadi održavanje njihovo:

Njemu nije teško da čuva i održava nebesa i Zemlju i sve ono što je u njima.

On je Svevišnji, Veličanstveni:

On je uzvišen, iznad onoga što je stvorio, Svojim Bićem – Zatom i Svojim svojstvima– sifatima. Sva Njegova svojstva jesu svojstva veličine, savršenstva i ljepote.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide